Zvěstov

Pamětihodnosti

 • Zámek Zvěstov
 • přírodní památka Roudný v k. ú. obce

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1383.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický a soudní okres Votice
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Votice
 • 1868 země česká, politický okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1945 země česká, správní okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1949 Pražský kraj, okres Votice
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Votice

Rok 1932

V obci Zvěstov (přísl. Hlohov, Ondřejovec, Šlapánov, Vestec, Vlastišov, 984 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 cihelny, 7 hostinců, družstvo pro rozvod elektrické energie ve Zvěstově, 2 kováři, krejčí, lihovar, 2 mlýny, 3 obuvníci, pila, pivovar, porodní asistentka, 5 řezníků, sedlář, 5 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro farní osadu ve Šlapánově, švadlena, tesařský mistr, 3 trafiky, 2 truhláři, velkostatek, zahradnictví, zámečník, zednický mistr

Ve vsi Božkovice (přísl. Radošovice, Tožice, 564 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Zvěstova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Božkovicích, 2 koláři, kovář, krejčí, obuvník, 3 rolníci, obchod se smíšeným zbožím, 3 trafiky

V obci Libouň (přísl. Bořkovice, Laby, Otradov, Roudný, 664 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Zvěstova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

státní zlatodůl Roudný, 4 hostince, kovář, mlýn, rolník, obchod se smíšeným zbožím, 4 trafiky

Oficiální web obec Zvěstov:
mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-19387.htm

PSČ Zvěstov: 257 06