Průvodce Českou Republikou

CzechIndex = Informace o Česku na jednom místě

česko směr 2024
Vzdělávací kurzy 2024
mapa ČR

Informace o Česku na jednom místě

Česká republika se v současné době dělí na 14 krajů. Vždy tomu tak ovšem nebylo. Počátky původního krajského zřízení sahají do druhé poloviny třináctého století. Původní hradské zřízení nahradil Přemysl Otakar II. Od roku 1714 existovalo v Čechách 14 krajů. Ještě téhož roku došlo k redukci na krajů dvanáct. Roku 1751 došlo k další reorganizaci a počet krajů se z dvanácti zvýšil na šestnáct.

Za revoluční můžeme považovat rok 1848, kdy byla zrušena vrchnostenská správa a nahrazena byla správou státní. Také byla zavedena samospráva. Nově byly zřízeny okresy v čele s okresními hejtmany. Bylo vytvořeno sedm krajů v Čechách, dva na Moravě a jeden ve Slezsku. Tato reforma však byla uvedena do praxe až později v roce 1855, kdy byl počet krajů opět zvýšen.

Dalším důležitým milníkem byla mnichovská dohoda uzavřená roku 1938. Po ní došlo k oddělení pohraničního území a jeho připojení k Německé říši. Po osvobození pak byly roku 1945 v podstatě obnoveny správní poměry z doby před Mnichovskou dohodou. Nová ústava č. 150/1948 Sb. zavedla namísto zemského zřízení krajské, což bylo realizováno k 1. 1. 1949 zákonem o krajském zřízen. Kraje byly nově vytvořeny 1. ledna 1949 zákonem č. 280/1948 Sb., jímž byly dosavadní Česká a Moravskoslezská země zrušeny jako správní celky a jejich území rozděleno mezi nově koncipované kraje.

Současné rozdělení krajů České republiky je platné od 1. ledna 2000, kdy bylo stanoveno 13 samosprávných krajů a hlavní město Praha s postavením kraje. V České republice je nepřeberné množství zajímavých míst, které jistě stojí za návštěvu.

mapa krajů České Republiky