Veliš

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Josefa se nachází v obci.
 • V obci na návsi se nachází výklenková kaple.
 • V obci se nachází pomník obětem obou světových válek.
 • Před kostelem svatého Josefa se nalézá drobný kříž.
 • Další kříž se nachází u komunikace z obce u křižovatky na Sedlečko a Lipiny.

Historie

Obec Velíš leží na jihu středočeského kraje,v okresu Benešov.Nachází se 19 km jihovýchodně od Benešova a 9 km západně od Vlašimi,v blízkosti bájné hory Blaník. Existují dvě teorie o vzniku názvu obce.Podle té první dostala jméno podle pohanského boha rolníků Velese,druhá poukazuje na možnost založení obce člověkem jménem Velislav.Toto staročeské jméno staří předkové s oblibou krátili. Podle oficiálních údajů z archivů,pochází první písemná zmínka o Velíši z poloviny 14.století ( v archivu veden jako "Pán na Veliši" Jan Očko z Vlašimi) ,ovšem v nejstarší dochované kronice obce (začátek 20. století) se můžeme dočíst,že na místní faře existoval záznam z poloviny století třináctého.Ten pojednával o stavbě kostela svatého Josefa, jenž je dnes chráněnou kulturní památkou.V 16. století čítala Velíš 15 gruntů (pozemků) i se staveními,žilo zde asi 120 lidí.Podle sčítání lidu z roku 1890 zde žilo v 46 domech 313 obyvatel ( společně se spádovými osadami Nespery,Lipiny a Sedlečko asi 750).V roce 1931 to bylo už o něco méně,Velíš měla 241 obyvatel. K dnešnímu dni žije v obci asi 140 lidí,společně s osadami Nespery,Lipiny,Sedlečko je to 330 obyvatel.

Poznámka: Původní název obce je Veliš,ale postupem času se vžilo vyslovování názvu s dlouhým "í".V mapách a dalších dokumentech se tedy setkáte spíše s názvem původním.

zdroj: http://www.sokolvelis.estranky.cz/

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Vlašim
 • 1868 země česká, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1937 země česká, politický i soudní okres Vlašim
 • 1939 země česká, Oberlandrat Německý Brod, politický i soudní okres Vlašim
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Vlašim
 • 1949 Pražský kraj, okres Vlašim
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Vlašim

Rok 1932

V obci Veliš (přísl. Hrzín, Lipiny u Veliše, Nespery, Sedlečko, 430 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie ve Veliši, 5 hostinců, kolář, 3 kováři, krejčí, 2 obuvníci, pokrývač, 4 rolníci, 2 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, Kampelička spořitelní a záložní spolek pro Veliš, Spořitelní a záložní spolek pro Veliš, 2 švadleny, 2 tesařští mistři, 5 trafik, 2 truhláři, zednický mistr


Oficiální web obec Veliš:
www.obecvelis.cz

PSČ Veliš: 257 01 až 257 06