Louňovice pod Blaníkem

městys 658 obyvatel k 1.1.2014 30,98 km2
znak Louňovice pod Blaníkem
Louňovice pod Blaníkem

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Louňovicích pod Blaníkem.
  • kostel Nanebevzetí Panny Marie - barokní kostel stojící na místě původního románského kostela, který byl čelem rozsáhlého klášterního traktu
  • zámek s pravidelným půdorysem a čtyřmi válcovými věžemi v nárožích s průčelím k návsi. Původně v jádře renesanční zámek nechal arcibiskup barokně upravit. Stěny zámku nesou známky původních sgrafit a na nádvoří jsou na dvou stranách dochované renesanční arkády. Necitlivými přestavbami ztratil svou architektonickou hodnotu. Zámek byl v 80.letech 20.století opraven. Je v něm zpřístupněna expozice věnovaná archeologickým výzkumům ženského premonstrátského kláštera.

Historie

Ve starých spisech lze nalézt jméno obce pod názvem Lúňovice či Lunovice. Podle tohoto jména odvozuje Antonín Vlasák ve svém popisu vlašimského okresu ze skutečnosti, že obec byla založena mezi oběma vrchy Blaníky. Tedy v samotném lůně. Nejstarší dějiny tohoto městysu na jihu benešovského okresu jsou úzce spojeny s osudy jeho ženského premonstrátského kláštera, který byl založen roku 1149 mnichem Jindřichem v tehdy pusté krajině jako protějšek želivského kláštera. O jeho počátcích ve 12. století jsou dochovány písemné zprávy v Jarlochově kronice. Klášter, který sehrál důležitou úlohu v hospodářském a kulturním zvelebení Podblanicka, se záhy rozmohl. Ovládl během svého téměř 300 letého trvání řadu osad v okolí. Při samotném klášteře vznikla záhy osada - dnešní Louňovice. Louňovický klášter zanikl roku 1420 na samém počátku husitských válek, kdy byl Žižkou vypálen. K dobytí kláštera došlo patrně 23. srpna 1420 a Louňovice připadly Táboru. Ten je držel až do roku 1547, kdy o ně táborští přišli konfiskací majetku Ferdinandem I. jako následek jejich nezdařeného odboje. V druhé polovině 16. století a v 17. století patřily Louňovice pod Blaníkem Skuhrovským. Později zde panovali páni z Říčan. Bezdětný Karel Adam Lev z Říčan je ve své poslední vůli ke konci 17.století odkázal pražskému arcibiskupství, které vlastnilo louňovický statek a lesy až do roku 1924.

Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse.

Rodáci

Jan Dismas Zelenka - světově proslulý barokní hudební skladatel, který se zde narodil 16. října 1679. Jeden z nejvýznamnějších skladatelů období vrcholného baroka a jeden z prvních českých skladatelů, který byl též inspirován lidovou hudbou. Na jeho počest se v Louňovicích pravidelně koná hudební festival Podblanický hudební podzim.

Městys Louňovice pod Blaníkem

Oficiální web městys Louňovice pod Blaníkem:
www.lounovicepodblanikem.cz

PSČ Louňovice pod Blaníkem: 257 06