Kamberk

Památky

 • Ze zajímavých budov je nutno zmínit kostel sv. Martina poprvé doloženého roku 1352. V roce 1720 se v místní kronice uvádí že kostel vyhořel. Na jeho místě byl postaven jednolodní kostel,který stojí v obci dodnes.
 • Bývalou tvrz, založená v polovině 13. století pány z Landštejna. Od 15. století je udávána jako zpustlá, posléze byla obnovena a stála až do roku 1785, kdy byla přestavěna na faru. Dodnes jsou zde patrné pozůstatky v zadním traktu objektu.
 • Hřbitovní kapli
 • Budovu bývalé školy a budovu kampeličky.
 • V obci je také pomník padlým 1. světové války, most z dvacátých let 20. století a na silnici směrem k Mladé Vožici alej stoletých lip zasazených roku 1910 paní Růženou Zachařovou a jejími spolužačkami.

Historie

Kamberk byl s největší pravděpodobností založen ve druhé polovině 13. století jako horní městečko nedaleko zdejších zlatých dolů. První písemná zpráva pochází z roku 1282. Prvním držitelem Kamberka byl Sezima z Landštejna, který Kamberk držel v letech 1261 – 1293. V roce 1337 byly zdejší doly zastaveny králem Janem Lucemburským zemskému hejtmanovy Petru z Rožumberka. Mezi léty 1396 až 1397 vlastnil obec hornický podnikatel a měšťan Johan Rotlev .

Během středověku se majitelé Kamberka střídaly. K významnějším patřil Albrecht Rendl z Úšavy který vymohl městečku v roce 1512 právo pořádat výroční trhy. Od roku 1628 se staly majiteli Kamberka páni ze Schwendy a od roku 1700 pánové z Künburku.

Znakem Kamberka je zlaté šestiloukoťové kolo na červeném štítě, který je lemován zlatým okrajem. Kamberk měl dvě pečetě: První pečeť má průměr 54 mm, v jejím středu je znamení kola se šestiloukotěmi. Druhá pečeť má průměr 32 mm a v jejím středu je rovněž znamení kola se šestiloukotěmi.

V letech 1949 - 1991 se obec jmenovala Zlaté Hory .

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Tábor, soudní okres Mladá Vožice
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Mladá Vožice
 • 1868 země česká, politický okres Tábor, soudní okres Mladá Vožice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Tábor, soudní okres Mladá Vožice
 • 1942 země česká, Oberlandrat České Budějovice, politický okres Tábor, soudní okres Mladá Vožice
 • 1945 země česká, správní okres Tábor, soudní okres Mladá Vožice
 • 1949 (Zlaté Hory) Pražský kraj, okres Benešov
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Vlašim

Rok 1932

V městysi Kamberk (620 obyvatel, poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, 2 koláři, 3 kováři, 2 krejčí, 2 mlýny, obuvník, pekař, 3 řezníci, rolník, 2 sedláři, 3 obchody se smíšeným zbožím,, Spořitelní a záložní spolek pro farní osadu Kamberskou, trafika, 2 truhláři, 2 zámečníci


Oficiální web obec Kamberk:
www.kamberk.cz

PSČ Kamberk: 257 06