Jankov

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Jana Křtitele na náměstí
 • Výklenková kaplička na náměstí
 • Vodní mlýn
 • Památník bitvy u Jankova

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352, titul městečko od roku 1543.

Do historie se Jankov zapsal datem 6. 3. 1645, kdy se zde střetla švédská vojska generála Torstensona s rakouskými vedenými generálem Götzem v největší a nejkrvavější bitvě třicetileté války na českém území. Porážka rakouských vojsk urychlila jednání o ukončení tohoto celoevropského konfliktu. Z těchto dob také pochází úsloví „Dopadl jako Kec u Jankova“. Dnes tuto událost připomíná památník a mohyla nedaleko od Jankova.

Každý rok se zde koná pochod Po stopách bitvy u Jankova. Účastníci mohou absolvovat trasu pěšky nebo na kole a dozvědět se něco o průběhu bitvy a bojových taktikách třicetileté války. Bitvy u Jankova se týkají i dvě naučné stezky v okolí obce.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický a soudní okres Votice
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Votice
 • 1868 země česká, politický okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1945 země česká, správní okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1949 Pražský kraj, okres Votice
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Votice

Rok 1932

V městysi Jankov (přísl. Otradovice, 692 obyvatel, poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, bio Sokol, cihelna, holič, 3 hostince, 2 koláři, kovář, 2 krejčí, 2 mlýny, obchod s obuví Baťa, 2 obuvníci, pekař, pila, sklad piva Velkopopovického pivovaru, 3 rolníci, sedlář, 4 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Jankov, 2 trafiky, 2 truhláři, 3 velkostatky (Nerad, Okresní velkostatek, Zvára), zubní ateliér

V obci Čestín (přísl. Bedřichovice, 250 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Jankova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kovář, 3 rolníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek Ant. Horovetz

V obci Odlochovice (přísl. Čočkov, Nosákov, Podolí, 405 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad,, samostatná obec se později stala součástí Jankova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, mlýn, 2 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, švadlena 3 trafiky, truhlář, velkostatkář Karel Ronovský

V obci Pičín (192 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Jankova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kolář, kovář, 2 mlýny, obuvník, obchod se smíšeným zbožím, trafika

Oficiální web obec Jankov:
www.obecjankov.cz

PSČ Jankov: 257 03