Neustupov

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Neustupově.
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie na návsi
 • Hrobka Aichelburgů
 • Židovský hřbitov
 • Zámek Neustupov na návsi
 • Kaplířova lípa
 • Fara
 • vrchol Mezivrata s rozhlednou a televizním vysílačem, nejvyšší kopec oblasti

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1279.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický a soudní okres Votice
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Votice
 • 1868 země česká, politický okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1945 země česká, správní okres Sedlčany, soudní okres Votice
 • 1949 Pražský kraj, okres Votice
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Votice

Rok 1932

V městysi Neustupov (přísl. Otradovice, 702 obyvatel, poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Neustupově, holič, 5 hostinců, 2 koláři, kovář, 5 krejčí, 3 mlýny, 2 obuvníci, pekař, 6 řezníků, sedlář, skladiště hospodářského družstva, 2 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Neustupov, obchod se střižním zbožím, 2 trafiky, 2 truhláři, 3 velkostatky

V obci Broumovice (přísl. Vlčkovice, Slavín, Královna, 359 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Neustupova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie ve Vlčkovicích, 2 hostince, kolář, 2 kováři, mlýn, 2 pokrývači, švadlena, 2 trafiky, 2 velkostatky

Oficiální web městys Neustupov:
www.neustupov.cz

PSČ Neustupov: 257 03 až 257 86