znak Staré Město
Staré Město

Pamětihodnosti

  • Kostel Neposkvrněného Početí P. Marie
  • Socha sv. Jana Nepomuckého

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377. Od 1. 1. 1967 do 23. 11. 1990 bylo Staré Město částí obce Bruntál.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel celé obce Staré Město podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
1384 1501 1517 1413 1300 1325 1460 752 762 680 743 647 670
  1. ↑ z toho: 8 Čechoslováků, 1418 Němců; 1413 řím. kat., 43 evang., 1 bez vyzn.
  2. ↑ z toho: 621 Čechů, Moravanů a Slezanů, 33 Slováků; 200 řím. kat., 1 čsl. hus., 7 evang., 1 pravosl., 420 bez vyzn.

V celé obci Staré Město je evidováno 254 adres : 251 čísel popisných (trvalé objekty) a 3 čísla evidenční (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 174 domů, z toho 155 trvale obydlených.

Počet obyvatel samotného Starého Města podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
1132 1222 1265 1173 1100 1123 1235 662 670 620 704 609 610
  1. ↑ z toho: 8 Čechoslováků, 1209 Němců; 1191 řím. kat., 41 evang., 1 bez vyzn.

V samotném Starém Městě je evidováno 227 adres : 224 čísel popisných a 3 čísla evidenční. Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 152 domů, z toho 138 trvale obydlených.


Oficiální web obec Staré Město:
www.obecstaremesto.cz

PSČ Staré Město: 793 33