Rudná pod Pradědem

Historie

První písemná zmínka o vsi Stará Rudná pochází z roku 1377, první písemná zmínka o vsi Nová Rudná pochází z roku 1598. Ke sloučení obou obcí v jednu obec Rudná pod Pradědem došlo k 1. lednu 1950 . Od 1. ledna 1980 do 22. listopadu 1990 pak byla Rudná pod Pradědem součástí obce Světlá Hora. Poté došlo k obnovení samostatnosti obce.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel Rudné pod Pradědem podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
1145 1180 1123 1063 1016 933 920 434 388 486 458 398 385
  1. ↑ z toho: 14 Čechoslováků, 897 Němců; 910 řím. kat., 3 evang.
  2. ↑ z toho: 327 Čechů, Moravanů a Slezanů, 55 Slováků, 1 Polák; 135 řím. kat., 209 bez vyzn.

V Rudné pod Pradědem je evidováno 169 adres : 145 čísel popisných (trvalé objekty) a 24 čísel evidenčních (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 121 domů, z toho 89 trvale obydlených.


Oficiální web obec Rudná pod Pradědem:
www.rudnapodpradedem.cz

PSČ Rudná pod Pradědem: 793 31