znak Světlá Hora
Světlá Hora

Pamětihodnosti

  • Kostel svaté Barbory
  • Statek s chalupou z r. 1788 - lidová architektura

Galerie

Historie

První písemná zmínka o vsi Světlá (tehdy Lichtewerden) pochází z roku 1267 . Obec Světlá Hora vznikla k 12. červnu 1960 sloučením obcí Světlá a Andělská Hora. Název Světlá Hora byl vybrán pravděpodobně z ideologických důvodů. Světlá byla jako místní část úředně přejmenována na Světlou Horu I, Andělská Hora na Světlou Horu II. Oba nové názvy se však nikdy nevžily. . Ke 14. březnu 1964 byly k Andělské Hoře připojeny také Suchá Rudná a Dětřichovice. K 1. lednu 1980 se součástí Světlé Hory stala také Rudná pod Pradědem. Po Sametové revoluci došlo k 23. listopadu 1990 k obnovení samostatnosti Andělské Hory a Rudné pod Pradědem, částí obce Světlá Hora.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel celé obce Světlá Hora podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
3124 3198 3169 2854 2773 2458 2375 1205 1174 1363 1345 1477 1532
  1. ↑ z toho: 16 Čechoslováků, 2266 Němců; 2288 řím. kat., 44 evang., 1 čsl., 3 bez vyzn.
  2. ↑ z toho: 1 289 Čechů, 88 Moravanů, 2 Slezané, 109 Slováků, 12 Němců, 3 Poláci; 360 řím. kat., 6 evang., 1 043 bez vyzn.

Ve Světlé Hoře je evidováno 497 adres: 384 čísel popisných (trvalé objekty) a 113 čísel evidenčních (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 314 domů, z toho 236 trvale obydlených.

Významní rodáci

  • Angela Drechsler (1883-1961) - sudetoněmecká vlastivědná pracovnice

Oficiální web obec Světlá Hora:
www.svetlahora.cz

PSČ Světlá Hora: 792 01 až 793 34