znak Valšov
Valšov

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377 z dělící listiny synů Mikuláše II. Opavského. Za válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem Valšov zpustnul. Zmínka o něm se následně objevuje v roce 1565 při prodeji majetku Jindřicha Adlsbacha Donátovi z Velké Polomi. Později ves připadla rodu Bruntálským z Vrbna, od kterých ji v rámci pobělohorských konfiskací získal Řád německých rytířů, a Valšov se tak stal stálou součástí panství sovineckého.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel Valšova podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
470 523 588 534 567 537 583 354 330 301 274 224 263
  1. ↑ z toho: 49 Čechoslováků, 530 Němců; 565 řím. kat., 8 čsl., 5 bez vyzn.
  2. ↑ z toho: 247 Čechů, Moravanů a Slezanů, 7 Slováků, 1 Polák; 52 řím. kat., 1 evang., 186 bez vyzn.

Ve Valšově je evidováno 140 adres : 88 čísel popisných (trvalé objekty) a 52 čísel evidenčních (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 78 domů, z toho 65 trvale obydlených.


Oficiální web obec Valšov:
www.obecvalsov.cz

PSČ Valšov: 792 01