znak Velká Štáhle
Velká Štáhle

Památky

Dominantou obce je kostel Nejsvětejší Trojice z roku 1606, ve slohu pozdně gotickém, postavený Janem Kobylkou z Kobylího, pánem ze Sovince. Dvě kapličky, památník válečným obětem, budova bývalé školy z roku 1909 postavená u 60letého výročí vlády císaře Františka Josefa, mateřská škola - výstavná budova z roku 1898, původní budova nádraží z roku 1885, štola z období středověku. Památná tzv. českobratrská lípa.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1298. Velká Štáhle měla ve znaku tři klasy.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel Velké Štáhle podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
727 703 686 669 880 722 743 612 507 474 379 329 334
  1. ↑ z toho: 2 Čechoslováci, 730 Němců; 717 řím. kat., 18 evang.
  2. ↑ z toho: 270 Čechů, Moravanů a Slezanů, 53 Slováků, 1 Polák; 138 řím. kat., 2 čsl. hus., 1 evang., 133 bez vyzn.

Ve Velké Štáhli je evidováno 118 adres, vesměs čísla popisná (trvalé objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 103 domů, z toho 90 trvale obydlených.


Oficiální web obec Velká Štáhle:
www.velkastahle.cz

PSČ Velká Štáhle: 793 51