Moravskoslezský Kočov

obec, 544 obyvatel k 1.1.2014, 15,15 km2
znak Moravskoslezský Kočov
Moravskoslezský Kočov

Historie

První zmínka o Kočově je v listině z roku 1405. Území moderního Moravskoslezského Kočova bylo dlouho administrativně rozděleno na moravskou obec Moravský Kočov a na slezskou část s osadou Slezským Kočovem, patřící k bývalému k.ú. Bruntál Nisské Předměstí. K 1. lednu 1953 oddělením od města Bruntálu však byla slezská část od Bruntálu oddělena a připojena k obci a k.ú. Moravskému Kočovu. Od 1. ledna 1967 do 23. listopadu 1990 náležela takto rozšířená obec Moravský Kočov k Bruntálu, poté se k 24. listopadu 1990 jako Moravskoslezský Kočov osamostatnila s poněkud odlišnými hranicemi.

Uprostřed obce stojí kostel sv. Michala, ze kterého se dochovala renesanční věž, obnovený v letech 1658 a 1793–1795, empírově upravovaný v roce 1823. Další pamětihodností obce je barokní kaplička.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel Moravskoslezského Kočova podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
1141 1068 1143 1026 879 817 787 436 415 422 373 397 455
  1. ↑ z toho: 14 Čechoslováků, 761 Němců; 777 řím. kat., 8 evang.
  2. ↑ z toho: 412 Čechů, Moravanů a Slezanů, 29 Slováků, 1 Němec; 90 řím. kat., 1 čsl. hus., 1 evang., 321 bez vyzn.

V Moravskoslezském Kočově je evidováno 186 adres : 185 čísel popisných (trvalé objekty) a 1 číslo evidenční (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 140 domů, z toho 123 trvale obydlených.


Oficiální web obec Moravskoslezský Kočov:
www.mskocov.cz

PSČ Moravskoslezský Kočov: 792 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí