Krásná Lípa

město, 3560 obyvatel k 1.1.2014, 31,39 km2
znak Krásná Lípa
Krásná Lípa

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Krásné Lípě.
  • Barokní kostel sv. Máří Magdaleny z let 1754/1758 a věží z roku 1777
  • Köglerova naučná stezka Krásnolipskem
  • Městský park
  • Národní park České Švýcarsko
  • Ve městě kdysi rostla tzv. Tisíciletá lípa, dnes již zaniklý památný strom.

Historie

Krásná Lípa vznikla zřejmě ve druhé polovině 13. století v důsledku kolonizační činnosti Ronovců, tehdejších majitelů oblasti. Prvními osadníky bylo zřejmě na 30 rodin kolonistů z Horních Frank. První písemná zmínka pochází z roku 1361, kdy jako majitel vsi je doložen Vaněk z Vartemberka. S nástupem luterství je Krásná Lípa v roce 1551 zmiňována jako celá luteránská. O zhruba 100 let později následoval úplný návrat ke katolicismu.

Dle Berní ruly z roku 1654 se v Krásné Lípě v uvedeném roce nacházelo 32 selských statků, 4 chalupníci a 59 domkářů. V roce 1731 byla ves císařem Karlem VI. povýšena na městys, v téže době se rozvíjela výroba a zpracování textilu. K povýšení na město došlo v roce 1870, kdy textilní výroba již měla průmyslový charakter (například nitařský závod Antona Friedricha ). O rok dříve (1869) byla obec napojena na železniční síť. Vedle rozvoje průmyslu je 2. polovina 19. století spjata také s rozvojem turismu, 23. srpna 1885 byl v Krásné Lípě založen Horský spolek pro nejsevernější Čechy, který se zasazoval o vytváření turistické infrastruktury.

V roce 1910 mělo město okolo 7000 obyvatel (pouze město, bez blízkého okolí), v důsledku poválečných odsunů Němců tento počet klesl po roce 1945 na zhruba 3100 (po započtení všech místních částí).

Podle sčítání lidu tu k roku 2001 žilo 3639 obyvatel, ve městě se nacházelo 973 domů.


Oficiální web město Krásná Lípa:
www.krasnalipa.cz

PSČ Krásná Lípa: 407 46

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí