Staré Křečany

obec, 1265 obyvatel k 1.1.2014, 34,74 km2
znak Staré Křečany
Staré Křečany

Historie

Do konce druhé světové války zde žilo českoněmecké obyvatelstvo v počtu 5026 obyvatel. Starými a Novými Křečany v raném středověku vedla tzv. "solná stezka"- obchodní trasa od Baltu na jih při obchodu se solí. V tomto období patřilo území pánům z Berku. S jedním z nich uzavřel Karel IV. smlouvu, že toto území nebude nikdy prodáno Míšeňskému království. Staré Křečany byly v roce 1633 zpustošeny Švédy a Sasy. Nová obec vzniká v roce 1686. Původně se zde obyvatelstvo živilo podomáckou výrobou užitkových a okrasných předmětů ze dřeva a lýka. V obci je několik chalup ze 17.-18. století stavěných jako domy hrázděné s bedněním, dnes chráněné památkovým úřadem.

Do roku 1946 nesla obec název Starý Ehrenberk.


Oficiální web obec Staré Křečany:
www.krecany.cz

PSČ Staré Křečany: 407 61

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí