Rybniště

obec, 674 obyvatel k 1.1.2014, 12,71 km2
znak Rybniště
Rybniště

Památky

V obci je secesní kostel svatého Josefa z roku 1912, postavený významným varnsdorfským stavitelem, Antonem Möllerem. Je jedním z nejmladších kostelů v regionu. v roce 1989 byla provedena generální rekonstrukce kostela a 30. června 1990 byl slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem ThDr. Josefem Kouklem. Hřbitov byl založen v roce 1883. V obci se nachází roubené domy, několik křížů a boží muka.

Historie

Nejstarší část obce, Chřibská Nová Ves byla založena již v roce 1475 tehdejšími majiteli tolštejnského panství, Šlejnici. V 16. století se stala součástí českokamenického panství, přešla do majetku Kinských. Kolem roku 1762 byla v Rybništi založena v rámci tereziánských reforem škola. Dnešní škola u Školního rybníka byla založena v roce 1769 ze sbírky občanů.

V roce 1757 pruské vojsko vypálilo střed obce.

V roce 1847 Palacký uvádí v Popisu Království českého že Rybniště má 115 domů a 1 104 obyvatel. Od roku 1873 byla v obci sklárna se 180 zaměstnanci. Její provoz skončil v průběhu 2. světové války.

V roce 1977 byl postaven kulturní dům. V roce 1980 bylo Rybniště připojeno k obci Chřibská, od roku 1990 je opět samostatnou obcí. V roce 1999 byl obci přidělen Poslaneckou sněmovnou prapor a znak. Ve znaku je stříbrná krokev s rybářskou sítí.


Oficiální web obec Rybniště:
www.obecrybniste.cz

PSČ Rybniště: 407 51

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí