Chřibská

město, 1396 obyvatel k 1.1.2014, 15.93 km2
znak Chřibská
Chřibská

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Chřibské.
 • Kostel svatého Jiří
 • Silniční most se sochami svatého Jana Nepomuckého a Panny Marie na náměstí
 • Fara čp. 9
 • Radnice čp. 21
 • Venkovská usedlost čp. 10
 • Venkovská usedlost čp. 160
 • Venkovská usedlost čp. 182
 • Akvadukt u Chřibské – kamenný akvadukt z roku 1886; technická památka

Galerie

Historie

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1352. Ještě starší historii města naznačuje kámen nesoucí letopočet 1144, nalezen byl při přestavbě kostela.

V Chřibské je nejstarší sklářská huť v celém středoevropském regionu, která podle zápisů v dvorských deskách existovala již v letech 1426 a 1428. Nejstarší zápis v knize města je z roku 1514, hovoří o tom, že huť je v provozu již přes 100 let, tj. musela existovat již v roce 1414. Dnes však již huť není v provozu.

V roce 1869 žilo v chřibském údolí celkem 5777 obyvatel, což je nejvyšší počet, který byl kdy zaznamenán.

Většina obyvatel byla německé národnosti, po odsunu došlo k prudkému poklesu počtu obyvatel. Nově příchozí čeští podnikatelé, často vyváželi vybavení německých provozů z pohraničí a ukončovali výrobu, což způsobilo další úbytek obyvatel, bylo zbouráno několik domů, včetně některých na náměstí.

Po roce 1989 docházelo k postupné obnově.

Od 10. října 2006 je Chřibská opět městem.

Významní rodáci

 • Sklářská rodina Friedrichů (vlastníci hutě v letech 1504-1689)
 • Malachias Siebenhaar (1616-1685) - hudební skladatel
 • Ferdinand Pohl (1748–1809) – zakladatel výroby skleněných harmonik
 • Tadeáš Haenke (1761–1817) – lékař, cestovatel a přírodovědec. Jedná se o objevitele největší leknínové rostliny světa viktorie královské. Jeho objevy z pralesů Jižní Ameriky mají platnost dodnes.
 • Stephan Schier (1832–1894) – hudebník
 • A.W. Stelzig (1832–1894) – literát a vlastivědný badatel
 • Inge Methfessel (*1924) - spisovatelka a básnířka
 • N. Kováčová

Oficiální web město Chřibská:
www.chribska.cz

PSČ Chřibská: 407 44

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí