znak Velký Borek
Velký Borek

Historie

Vznik vsi (tehdy Borku) lze doložit do 13. století. Obec patřila spolu s dalšími vesnicemi mělnické kapitule při kostele sv. Petra. Potvrzuje to listina biskupa Řehoře z 18. dubna 1301. Po husitských válkách Borek zřejmě přešel do vlastnictví mělnického hradu. Krutý osud potkal obec po třicetileté válce. Opuštěná vesnice byla zpustošena, pole, vinice a louky zarostly plevelem a křovinami. Pomalu a těžce se dařilo obec oživit.

Těžký život vedli borečtí vesničané v letech první světové války. Za cizí zájmy v ní položila život řada mužů z Velkého Borku. V poválečných letech bylo v obci vybudováno mnoho prospěšných zařízení trvalé hodnoty: poštovní úřad, obecní vodovod, prodejny potravin ve Velkém Borku a Mělnické Vrutici, v roce 1987 byla otevřena nová mateřská škola. V roce 1992 byla dokončena výstavba zastávky na trati ČD ve Velkém Borku. Mezi pamětihodnosti Velkého Borku patří hlavně menší pomníky různých událostí. Například přímo v srdci obce stojí pomník za padlé v 1.světové válce,dále je to malá zvonička ve Skuhrově věnována také padlým mužům. Snad největší památka ve Velkém Borku je socha sv. Jana Nepomuckého stojící přímo u odbočky do vesnice.

O původu názvu obce

Název obcí borek, s přívlastkem i bez přívlastku, je poměrně častý. Ukazuje na místo pokryté borovým lesem, nebo k němu přiléhající. Ještě před sto padesáti lety byl východně od Velkého Borku, u Přeplatilova, lesík – remízek. Dnes jsou borové lesy necelé dva kilometry severovýchodně od obce.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Mělník
  • 1868 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
  • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník
  • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
  • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
  • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

V obci Velký Borek (přísl. Přeplatilov, 700 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, obchod s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie ve Velkém Borku, holič, 3 hostince, kolář, 2 kovář, krejčí, obchod s umělými květinami, 2 pekaři, rolník, 3 řezníci, síťař, 6 obchodů se smíšeným zbožím, Raiffeisenova záložna pro Borek Velký, Spořitelní a záložní spolek pro Velký Borek, školka, švadlena, trafika, 2 truhláři

V obci Mělnická Vrutice (276 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Velkého Borku) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, 2 hostince, kolář, košíkář, kovář, krejčí, půjčovna mlátiček, mlýn, obchod s ovocem, 2 pojišťovací jednatelství, pekař, pokrývač, rašeliniště, 2 rolníci, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, stavební hmoty, švadlena, trafika, obchod s uhlím, včelařství

V obci Skuhrov (236 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Velkého Borku) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

nákladní autodoprava, továrna na dřevovinu, hostinec, továrna na lepenku, mlýn, obuvník, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, truhlář

Oficiální web obec Velký Borek:
www.velkyborek.cz

PSČ Velký Borek: 277 31