znak Hořín
Hořín

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Mělník
  • 1868 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
  • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník
  • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
  • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
  • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

V roce 1960 byly sloučeny obec Hořín, Brozánky a Vrbno do jediné obce se sídlem v Hoříně. Součástmi obce Hořín jsou tedy od roku 1960 přidružené části Hořín, Brozánky, Vrbno a Zelčín.

Rok 1932

V obci Hořín (481 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s cukrovinkami, hostinec, kolář, 2 kováři, obchod s lahvovým pivem, rolník, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek Lobkowitz, zahradnictví

Ve vsi Brozánky (285 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Hořína) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, hostinec, kapelník, kovář, 5 rolníků, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, zahradnictví

V obci Vrbno (přísl. Zelčín, 496 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Hořína) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

holič, 3 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, 2 obuvníci, pekař, obchod s lahvovým pivem, pokrývač, 5 rolníků, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, truhlář, velkostatek Diamant, zahradnictví

Rok 2013

Obec byla v červnu těžce poškozena velkou povodní na Labi a Vltavě, kdy voda vysoko přelila místní protipovodňovou hráz.

Osobnosti

  • Václav Josef Rosenkranz (1797–1861), místní učitel a český obrozenecký skladatel.

Oficiální web obec Hořín:
www.obechorin.cz

PSČ Hořín: 276 01