znak Střemy
Střemy

Pamětihodnosti

 • Vodní mlýn Štampach
 • Venkovská usedlost č.p. 24 na návsi
 • Holý vrch (národní přírodní památka)

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1245.

Obec Střemy leží ve zvlněné zemědělské krajině při jižním okraji CHKO Kokořínsko, na úpatí bezejmenného návrší (298,9 m). Západně a jižně od vsi je údolí Pšovky, zaříznuté do pískovcové tabule. Z návrší nad vesnicí i z jejího nejbližšího okolí se otevírají daleké výhledy do Polabí.

Střemy se poprvé připomínají již od roku 1245 jako zeměpanský majetek. Tehdy královna Kunhuta Střemy darovala jistému vladykovi Lumbinovi. Část vsi ve 14. století vlastnili pražští měšťané, díl drželi také Berkové z Dubé. Ti získali patrně v 15. století celou ves a připojili ji ke Kokořínu. Někdy před rokem 1551 ves koupil Jan Štampach ze Štampachu, který si zde postavil nové sídlo. Roku 1573 Střemy získali Belvicové z Nostvic a roku 1597 je připojili k Dolním Beřkovicím. Toto panství vlastnili od roku 1627 Lobkovicové, kteří Střemy připojili k Byšicím. Střemy značně utrpěly za třicetileté války, roku 1654 zde bylo 12 usedlostí osazených a 12 pustých. Od roku 1655 byly Střemy samostatným panstvím, asi roku 1760 však byly opět připojeny k Dolním Beřkovicím.

K pojmenování obce se váže tato pověst: Nad obcí se vypíná Kurfiřtský vrch (nyní částečně odtěžen cihelnou Nebužely). Na tomto vrchu kdysi stávala tvrz. Protože koňské dvojspřeží nebylo schopno vyjet až na vrchol, byl na úpatí kopce vždy do povozu připřahán třetí kůň. Vrch bylo tedy možné vyjet S TŘEMI koňmi.

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Mělník
 • 1868 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník
 • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

V obci Střemy (392 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cukrář, družstvo pro rozvod elektrické energie ve Střemech, 3 hostince, kolář, kovář, krejčí, mlýn, obuvník, obchod s lahvovým pivem, pokrývač, 7 rolníků, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Střemy a Lhotku, 2 švadleny, trafika, truhlář

V obci Jenichov (přísl. Hleďsebe, 420 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Střemů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, mlýn, 7 rolníků, pekař, obchod s lahvovým pivem, řezník, 4 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Jenichov, trafika

Oficiální web obec Střemy:
www.stremy.cz

PSČ Střemy: 277 34