znak Lhotka
Lhotka

Pamětihodnosti

  • Skalní obydlí, vytesané v pískovcových skalách

Jedná se o několik sklepů, které dříve sloužily jako nouzová obydlí. Zachován je jeden skalní byt, ve kterém ještě v osmdesátých letech 20.století žila paní Holubová. V dřívějších letech se o jeho správu staral turistický oddíl Kokořík z mělnického domu dětí a mládeže, v současné době patří skalní byt ve Lhotce ke stálým expozicím Regionálního muzea Mělník. Objekt s ukázkou původního zařízení, zemědělského náčiní i místních archeologických nálezů je přístupný od 1.května do 30.září vždy v sobotu a v neděli, od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Základní vstupné činí 15 korun, snížené pak 8 korun.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Tehdy prodal ves i s příslušenstvím její majitel, pan Pavel z Byšic, řádu německých rytířů. Ves ale existovala už dříve. V historii obce se poté neudálo nic zajímavého, pomineme-li údajnou návštěvu Karla Hynka Máchy při jeho cestách na Kokořínsku. Až 21.června 1897 byla zprovozněna přes obec železniční trať, vedoucí z Mělníka do Mšena. Přímo Lhotkou však vlak pouze projížděl, zastávka zde byla zřízena až později, v roce 1913. Asi o kilometr dál za vsí leží původní nádraží Lhotka u Mělníka, dříve používané jako překladiště řepy z vlakové odbočky na Střednice. Dnes však je už odbočka zrušená a nádraží chátrá.

Lhotka měla i svou vlastní obecnou školu, založenou roku 1884. Stavba školní budovy vyšla na 6000 zlatých. V portálu nad vchodem se nachází busta J. A. Komenského. Škola v obci fungovala do roku 1976, kdy byla pro nedostatek žáků zrušena. Ještě několik let budova fungovala jako odloučené pracoviště zvláštní školy v Mělníku. V současné době prošla budova rekonstrukcí, po níž se v ní nachází místní obecní úřad, ordinace praktického lékaře a také knihovna.

Po druhé světové válce se měnila skladba obyvatelstva, protože obec byla původně zemědělská a mnoho hlavně mladších lidí odešlo za prací do měst. Lhotka se i pro svou relativní blízkost hlavního města stala vyhledávanou rekreační oblastí, proto i dnes ruch v obci během letních měsíců trochu více ožívá. V posledních letech se daří obnovovat staré lidové tradice, na jaře je to maškarní masopustní průvod, vynášení zimy a vítání jara i otevírání blízkého rybníka. Během celého roku jsou pořádány výlety na divadelní představení, na místním hřišti se konají dětské dny i promítání letního kina.

Lhotka také leží v cestě několika značených turistických cest i cyklostezek.

V obci je několik podnikatelů, zásobování obyvatel zajišťují dva obchody se smíšeným zbožím, občerstvení pak místní hostinec.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Mělník
  • 1868 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
  • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník
  • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
  • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
  • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

V obci Lhotka (391 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, 2 hostince, kovář, mlýn, 2 obuvníci, 10 rolníků, řezník, sadař, 2 obchody se smíšeným zbožím, stavitel, trafika


Oficiální web obec Lhotka:
www.lhotka.cz

PSČ Lhotka: 277 31