Řepín

Pamětihodnosti

 • Zámek Řepín
 • Kostel Panny Marie Vítězné
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
 • Socha svatého Václava
 • Fara

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1207. V 1. polovině 13. století vznikla v Řepíně komenda německých rytířů. V Řepíně se narodil roku 1716 Josef Seger, hudební skladatel, houslista a varhaník.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Mělník
 • 1868 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník
 • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

V obci Řepín (905 obyvatel, poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, biograf Sokol, 2 nákladní autodopravy, cukrář, drogerie, 3 holiči, 6 hostinců, kolář, 2 kováři, 2 krejčí, 2 obuvníci, obchod s ovocem, pekař, pohodný, pokrývač, rolník, 2 řezníci, sedlář, 9 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Řepín a Živonín, šrotovník, 2 trafiky, 2 truhláři, velkostatek Štěpán, zahradník, zámečník, obchod se železářským zbožím

V obci Živonín (325 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, 2 koláři, družstvo pro rozvod elektrické energie, 2 kováři, malíř pokojů, obuvník, 4 rolníci, sedlář, obchod se smíšeným zbožím, trafika, truhlář

Významní rodáci

 • Gustav Victor Finger (1854-1919) - český průkopník letectví.
 • Alois Rameš ml. (1911-1942) - český cyklista

Oficiální web obec Řepín:
www.repin.cz

PSČ Řepín: 277 33