Chorušice

Pamětihodnosti

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie na návsi
 • Výklenková kaplička na návsi
 • Fara

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Mělník
 • 1868 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník
 • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

Ve vsi Chorušice (504 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autobusová doprava, cihelna, obchod s dobytkem, elektrárna hospodářského strojního družstva, hospodářské strojní družstvo pro Chorušice, holič, 2 hostince, 2 koláři, kovář, mechanik, mlýn hospodářského strojního družstva, obuvník, pekař, 9 rolníků, 2 řezníci, sadař, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek v Chorušicích, trafika, truhlář, obchod se zvěřinou a drůbeží

Ve vsi Velký Újezd (472 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Chorušic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, obchod s dobytkem, Družstvo pro rozvod elektrické energie ve Velkém Újezdě, 3 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, pekař, 7 rolníků, řezník, sedlář, 2 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Velký Újezd, trafika, 2 truhláři, velkostatek Semenářské společnosti

Oficiální web obec Chorušice:
www.chorusice.cz

PSČ Chorušice: 277 35 až 277 37