Stránka

Pamětihodnosti

 • Socha svatého Václava
 • Zámek

Historie

Již roku 1357 se uvádí jako majitel vsi Stránky pan Berka z Vilhartic. Po změnách vlastníků ve 14.-16.století koupil statek Stránka ke svému panství Oldřich Hřán z Harasova, pán na Vidimi. V roce 1609 odkoupil tento statek se vším příslušenstvím král Rudolf II. A poté od císaře Matyáše v roce 1611 Václav st. Berka z Dubé.

Po bitvě na Bílé hoře ( rok 1620), kdy byl Berka pro vzpouru odsouzen, prodala česká komora všechny jeho statky Albrechtu z Valdštejna. Po jeho smrti ( rok 1634) byl postoupen roku 1636 statek Stránka generálnímu strážmistrovi Janu Bockovi, který jej svým potomkům dědictvím zanechal.

V roce 1700 se panství Bocků rozpadlo a statek obdržel Konrad Matouš hrabě Sparr, od něhož roku 1748 jej získal císařský generál a polní strážmistr Albert František rytíř Beneda z Nečtín. Ten roku 1756 prodal celý statek 1.července za 105.000,- zlatých řádu augustiniánů v Praze.

Správa celého majetku byla řízena ze zdejšího zámku. Zámek byl nejkrásnější a největší budovou ve vsi. Jednopatrová budova s barokní věžičkou dominuje celému okolí. Četné pokoje byly vyzdobeny malbami a soškami z augustiniánského prostředí. Nejvýznamnější byla kaple sv.Jana s barokním oltářem ( zasvěceným matce Dobré rady). Dominantou dvora je studna 120 vídeňských loket (téměř 70 m) hluboká. Mimo množství starých knih a spisů byla zde přechovávána i stará vojenská mapa Čech z roku 1720. Správci statku byli vždy samotní řeholníci, české národnosti a přičinili se o zachování českého jazyka v tomto kraji.

Obec má od roku 1877 školu, která je postavena v údolí a měla tento nápis: „ Cvičená mládež - obliba Boha, oslava vlasti a chlouba obce“. Škola byla jednotřídní s vlastní knihovnou, založenou společně se školou. V současné době jednotřídka již neexistuje a v budově se nachází jednací místnost a kancelář Obecního úřadu a byt správce.

V roce 1924 proběhla pozemková reforma a řád augustiniánů postupně předal Státnímu pozemkovému úřadu své polnosti. Po roce 1948 a především po vzniku st.statku se sídlem v zámku nastal úpadek a částečné chátrání tohoto objektu.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Bělá
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Bělá
 • 1868 země česká, politický okres Mnichovo Hradiště, soudní okres Bělá
 • 1874 země česká, politický i soudní okres Mělník
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník
 • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

Ve vsi Stránka (450 obyvatel, klášter) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, 4 hostince, kolář, 2 kováři, obuvník, 3 rolníci, řezník, 2 sadaři, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek ve Stránce, trafika, truhlář, velkostatek Konventu řádu sv. Augustina, zámečník


Oficiální web obec Stránka:
www.oustranka.cz

PSČ Stránka: 277 35