Červené Pečky

1804 obyvatel k 1.1.2014 km2
znak Červené Pečky
Červené Pečky

Památky

Mezi významné památky obce patří dvoukřídlý barokní zámek postavený J.F. Trautmannsdorfem v letech 1660-7, později využívaný armádou a dnes nepřístupný, přilehlý pivovar z roku 1633, jež byl roku 1908 předělán na parostrojní, dále pak empírová hrobka rodiny Hrubých z Jelení. Na náměstí stojí Sousoší Panny Marie s andílky. Směrem na Bohouňovice I. se nachází působivý kamenný viadukt. z r. 1900, který se klene přes údolí Polepky.

Na území obce je osm objektů zapsaných v seznamu kulturních nemovitých památek. Je to areál zámku - zámek, pivovar, domek a budova pro služebnictvo, park včetně ohradní zdi s bránou, kostel Narození Panny Marie, sousoší Panny Marie s andílky na naměstí, boží muka u školy, hrobka rodiny barona Hrubého, v Bohouňovicích trojboká kaplička v polích, v Bořeticích slovanské hradiště a v Opatovicích socha sv. Markéty.

Historie

První záznam o obci Pečky je roku 1333 a je zmiňován jako statek bratří Zdislava z Peček a Václava z Bohouňovic. Pečky po Zdislavově smrti přecházejí do vlastnictví vladyků z Bohouňovic, obce situavané asi 3 km západním směrem. Běh dějin zanechává v našem regionu další významnou stopu v době husitských válek za druhé křížové výpravy krále Zikmunda (1421 - 1422). Běžně uváděná bitva u Kutné Hory proběhla vlastně 6. ledna 1422 u Nebovid. Pro další vývoj Peček je důležitý rok 1530, kdy panství kupuje Václav Hrabáně z Přerubenic. Obec se nadále nazývá Pečky Hrabáňovy. Roku 1754 se panství ujímá svobodný pán Ignát Koch, aby již 10. května 1755 dosáhl povýšení Peček Marií Terezií na městečko (městys). Po bitvě u Kolína (u Křečhoře) v roce 1757 zakupuje Pruské království střed rozcestí na východním okraji městečka (cesty na Nebovidy a Dolany) a zřizuje zde hromadný hrob pruských vojáků, na němž je později postavena jednoduchá mohyla. Poslední změna majitelů nastává v roce 1794, kdy městečko Pečky kupuje Leopold Hrubý. Od roku 1868 nese městečko oficiální název Červené Pečky, zřejmě podle natření Zámeckého pivovaru volskou krví. Zámek rodiny Hrubých z Jelení byl postaven v 17. století na místě původní tvrze. Náleží k němu budova pivovaru, zámecký park v anglickém stylu s mnohými vzácnými stromy starými více jak 150 let. Největší slávu zažíval zámecký park na přelomu 19. a 20. století. Díky zálibě majitele barona Bohdana Hrubého v botanice se zde pěstovaly a šlechtily v desítkách skleníků okrasné rostliny, zejména orchideje, jejichž kolekce patřila k jedné z nejslavnějších v Evropě. Zdobily císařské sídlo a dodnes je najdeme v Schönbrunnu . Na okraji obce si rodina Hrubých v roce 1846 postavila empírovou kapli Svatého Kříže s rodinnou hrobkou. Ve druhé polovině 19. století za barona Bohdana Hrubého, milovníka umění, zažívají Pečky další rozkvět. Na škole v čp. 6 působí kapelník František Kmoch a spisovatel František Flos, autor Lovců orchidejí. Posledním tvůrčím počinem je stavba moderní třípatrové školy v Červených Pečkách v letech 1925 - 1927. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický i soudní okres Kolín
 • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kolín
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Kolín
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Kolín
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Kolín
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Kolín
 • 1949 Pražský kraj, okres Kolín
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

V městysi Červené Pečky (přísl. Bojiště, Dobešovice, 1410 obyvatel, poštovní úřad, četnická stanice, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 lékaři, bednář, biograf Sokol, obchod s cukrovinkami, 4 obchody s dobytkem, drogerie, 2 holiči, 5 hostinců, 2 kapelníci, knihař, 3 koláři, 2 kováři, 5 krejčí, 2 lomy, mechanik, obchod s obuví Baťa, 2 obuvníci, 6 obchodů s ovocem, 2 paliva, 3 pekaři, obchod s lahvovým pivem, Hrubého Josefa parostrojní pivovar a sladovna a továrna na hliněné a šamotové zboží, pohřební ústav, 4 pokrývači, 2 porodní asistentky, radiopřístroje, 6 rolníků, 5 řezníků, sedlář, 9 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek v Červených Pečkách, stavební a bytové družstvo, 5 trafik, 3 truhláři, velkostatek Hrubý, 2 zahradnictví, zednický mistr, zubní ateliér

V obci Bohouňovice I (přísl. Hranice, 337 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Červených Peček) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, klempíř, krejčí, 2 mlýny, 2 obuvníci, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, švadlena, trafika, truhlář, velkostatek Hrubý

Významní rodáci

 • Rudolf Bergman (1876-1940), československý politik agrární strany a poslanec a senátor Národního shromáždění za Československou národní demokracii
 • Josef Matouš (1881–1971), středoškolský profesor, kritik a překladatel z polštiny.
 • František Dvořák (1896–1943), archeolog
 • Josef Cikán (1914–1985), československý voják, příslušník operace Glucinium

Oficiální web Červené Pečky:

PSČ Červené Pečky: