Břežany I

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kouřim
  • 1868 země česká, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1945 země česká, správní okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1949 Pražský kraj, okres Kolín
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

Ve vsi Břežany (přísl. Nové Město, 389 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie v Břežanech, 2 hostince, kolář, kovář, 2 obuvníci, 7 rolníků, řezník, sadař, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Břežany a Nové Město, Spořitelní a záložní spolek pro Břežany, 2 trafiky, truhlář, zednický mistr

V obci Chocenice (346 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Břežan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Chocenicích, 2 hostince, kolář, 2 kováři, obuvník, pekař, 3 rolníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek v Chocenicích, studnař, trafika, truhlář, zámečník

Oficiální web Břežany I:

PSČ Břežany I: