Bečváry

Památky

Nejvýznamnější památkou obce je barokní zámek, který pro generála Laudona pozdně barokně přestavěl pražský architekt Jan Josef Wirch. V období socialismu sloužil zámek jako archiv ČSAV. V roce 2000 zámek koupil významný český hudebník Robert Kodym (skupiny Lucie a Wanastowi Vjecy), který nechal zámek opravit.

U zámku byl kol. roku 1800 postaven nový zámek, který byl v roce 1982 pro špatný stav demolován.

Technickou památkou je Podbečvárský Mlýn.

Historie

Bečváry se poprvé připomínají v roce 1265, kdy patřily Horynovi z Bečvář. Ve 14. a 15. století byla ves rozdělena na několik dílů a na počátku 16. století se Bečváry staly součástí panství Červený Hrádek. V roce 1591 si Jaroslav Myška ze Žlunic zvolil Bečváry za své sídlo a při dvoře zbudoval tvrz. V roce 1627 však prodal Bečváry Janu Oktaviánovi Kinskému ze Vchynic, který je připojil k zásmuckému panství. Vzhledem ke své poloze na důležité komunikaci trpěly Bečváry během třicetileté války často přesuny vojsk. V důsledku toho zpustly a v roce 1654 se uvádějí v berní rule jako pusté. Panství koupil 3. ledna 1753 komorní rada Jan Jiří Hilleprand z Prandau, který ho 10. května 1763 prodal generálu Arnoštu Gideonu Laudonovi. Ten zde častěji pobýval až od roku 1773, kdy ukončil svou vojenskou kariéru. Za jeho vlády, snad i v souvislosti s náklady na stavbu zámku, došlo na panství k růstu robotních povinností. Proto se bečvárští poddaní aktivně účastnili v roce 1775 nevolnického povstání. V roce 1964 navštívil obec Nikita Sergejevič Chruščov.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kouřim
  • 1868 země česká, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1945 země česká, správní okres Kolín, soudní okres Kouřim
  • 1949 Pražský kraj, okres Kolín
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

V obci Bečváry (776 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, 2 nákladní autodopravy, cukrovar Bernard Mandelík, holič, 2 hostince, kolář, 3 kováři, 6 krejčí, mlýn, 3 obuvníci, pekař, pila Gusta Freund, stáčírna lahvového piva, 3 rolníci, 3 řezníci, sedlář, 4 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek v Bečvářích, studnař, 3 švadleny, tesařský mistr, 3 trafiky, 2 truhláři, obchod s uhlím, zámečník

V obci Červený Hrádek (485 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, samostatná obec se později stala součástí Bečvárů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 holiči, 2 hostince, kolář, kovář, krejčí, mlýn, 2 obuvníci, pekař, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Červený Hrádek, truhlář

Ve vsi Hatě (131 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Bečvárů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

7 rolníků, hostinec, trafika

V obci Poďousy (142 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Bečvárů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, mlýn, pila, obchod se smíšeným zbožím, trafika

Oficiální web Bečváry:

PSČ Bečváry: