Studeněves

Pamětihodnosti

 • kaplička na návsi, barokní
 • pozůstatky pevnůstek meziválečného opevnění chránícího oblast Prahy

Historie

První písemná zmínka o obci (Studenawess) pochází z roku 1372. Název je patrně odvozen od sousloví Studená ves vývojem přes jmenný tvar Studena ves. Od 19. století zde byl velký cukrovar, dopravně obsluhovaný úzkorozchodnou železnicí vedoucí ze Slaného do pivovaru ve Smečně, resp. až do Kačice. Zanikl i s dráhou při velké hospodářské krizi mezi světovými válkami. Požár statku ve Studeněvsi dne 31. 7. 2007. Škoda za 5 milionu korun.

Významní rodáci

 • Josef Kylies

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Slaný
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Slaný
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Slaný
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Slaný
 • 1949 Pražský kraj, okres Slaný
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Oficiální web obec Studeněves:
www.studeneves.cz

PSČ Studeněves: 273 79