znak Tuřany
Tuřany

Pamětihodnosti

 • hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie - gotický ze 14. století, barokně přestavěný, kruchta a sakristie z r. 1903; oltář rokokový, lavice z poloviny 18. století, vykládané
 • dřevěná zvonice z r. 1717, obdélná na zděné podezdívce, vedle kostela
 • kamenný milník na konci obce směrem ke Slanému
 • kaplička barokní, u polní cesty do Studeněvsi

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1115. 1352 doložen kostel.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Slaný
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Slaný
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Slaný
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Slaný
 • 1949 Pražský kraj, okres Slaný
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

Ve vsi Byseň (přísl. Tuřany, 802 obyvatel, poštovní úřad, katol. kostel, ves se později stala součástí Tuřan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 cihelny, obchod s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie v Býsni, 3 holiči, 5 hostinců, 2 konsumy, kovář, krejčí, 3 obuvníci, pekař, 3 pokrývači, porodní asistentka, 8 rolníků, 2 řezníci, 5 obchodů se smíšeným zbožím, 2 trafiky, zámečník


Oficiální web obec Tuřany:
www.obecturanyuslaneho.cz

PSČ Tuřany: 273 79