znak Přelíc
Přelíc

Pamětihodnosti

  • Kostel svatých apoštolů Petra a Pavla z roku 1361, přestavován v 2. polovině 16. století, oltář a zařízení rokokové z 2. pol. 18. století
  • Dřevěná hřbitovní zvonice ze 17. století. Na zvonici se nachází zvon z roku 1486 a doložen je zde zvon z roku 1679 od Fridricha Michala Schönfelda a zvon z r. 1734.
    • Zvon z r. 1486, zavěšený na zvonici. Ve starší literatuře se za rok vzniku nesprávně uvádí r. 1386, a proto je považován za zvon s nejstarším českým nápisem. Srovnáním s jinými zvony je však nade vší pochybnost, že zvon pochází až z konce 15. století.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Prehistorické osídlení území dnešní obce Přelíc, zvané dříve také Přelice, potvrzuje pohanské pohřebiště odkryté poblíž obce roku 1894. První písemné dochované zprávy o vsi jsou ze 14. století, ale některé architektonické prvky zdejšího kostela svědčí o tom, že tu kostel i ves byly již ve 13. stol., ne-li koncem 12. stol. Prvním známým zemanem nebo vladykou je Onřej z Přelíce. Jeho pečetidlo má ve štítě 3 rolničky a opis kolem znaku: S. andree de przielicz. Bylo zhotoveno při jeho jmenování v roce 1352. Později byl znám také Štěpán z Přelíce, ten je jmenovaný k roku 1361. Zřejmě poslední z tohoto rodu byl Lukáš z Přelíce, který jako poslední převzal žezlo vladyky v Přelíci roku 1380.


Oficiální web obec Přelíc:
www.prelic.cz

PSČ Přelíc: 273 05