znak Koclířov
Koclířov

Pamětihodnosti

 • Kostel sv.Jakuba Staršího a sv. Filomeny, farní (1347, dnešní podoba 1771). Kamenný kříž ve zdi kostela nad vchodem s datem 1771 / 18 a kamennou deskou pod křížem a letopočtem 1925. U kostela byla do roku 1773 poustevna, dnes je zde poutní místo, uctívána Panna Maria Fatimská.
 • Řady barokních soch světců v ambitu a na bráně hřbitova
 • Křížová cesta s kamennými reliéfy (1856-80)
 • Náhrobní deska při zdi kostela s postavou rytíře v brnění a erbem . Nápis (část) : A D 1594 WENCZEL FORBRIGER KETZENDORF
 • Náhroby rodiny Bier a Lamatsch
 • Bývalá římskokatolická fara (1834)
 • Letohrádek (před 1701 či 1791)
 • Klášter, dnes Českomoravská Fatima, s kostelem sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské. Klášter redemptoristů byl vybudován na svahu nad obcí roku 1844.
 • Kaple sv. Josefa na Hřebči
 • Tunel pod Hřebčí
 • Česko-moravský hraniční kámen na Hřebči
 • Zbořená barokní rychta
 • Boží muka z r.1698
 • množství soch a křížů

Historie

První zmínka o obci z roku 1347, kdy vratislavský biskup Přeclav z Pohořelé (1342-1376) rozdělil majetek premonstrátského kláštera v Litomyšli. V období třicetileté války,a jakož i za švédského tažení na Moravu byla obec několikrát vypálena a vyrabována. Další utrpení čekalo za slezských válek.

Škola

Reformy císařovny Marie Terezie přinesly v roce 1766 Koclířovu založení školy, ke které byla přiškolena také osada Hřebeč.

Poštovní spojení

Pro obec bylo významné zavedení poštovního spojení v roce 1754 z Olomouce přes Koclířov a Svitavy do Polabí

Válečná příkoří

V rokem 1799, kdy se vsí prohnali ruská vojska generála Suvorova, v roce 1809 francouzské ležení, roku 1866 zase rakouský armádní sbor.


Oficiální web obec Koclířov:
www.koclirov.cz

PSČ Koclířov: 569 11