znak Dětřichov
Dětřichov

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Petra a Pavla.

Pískovcový portál dveří kostela svatého Petra a Pavla s datem 1824.

 • Opuková hřbitovní brána s reliéfy smrti na klenácích. Reliéf na vnějším kameni nad vchodem s kostlivce a kosou v ruce a nápisem Heute mir Morgen dir. Reliéf na vnitřním kameni směrem na hřbitov s lebkou, zkříženými kostmi a datem 1848.
 • Kamenný kříž za kostelem (přesunut a zrestaurován 2005)
 • Kamenný kříž u cesty na Vysoké Pole
 • Dochováno několik velkých a malých usedlostí z 18. a 19.stol. Statek čp. 11 s portálem nad vraty statku s datem 1836.
 • Bývalá fara pod kostelem, prostá přízemní budova s valbovou střechou
 • Malebně vyhlížející hostinec z 19.stol. před kostelem
 • Rumpálová roubená studna (Vysoké Pole)
 • Kamenný kříž (Vysoké Pole)

Historie

 • První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347.
 • 1777 proběhlo v Dětřichově číslování domů , rychta nesla čp. 1
 • 2.polovina 18.století vede svobodný rychtář Franz Sponner z Dětřichova spor s litomyšlskou vrchností
 • 1793 v obci vyhořelo 8 domů včetně rychty a kostela
 • V roce 1903 nalezen neznámí počet pražských grošů uložených krátce po r. 1305. V roce 1930 měla obec 1104 obyvatel.

Oficiální web obec Dětřichov:
www.obecdetrichov.cz

PSČ Dětřichov: 568 02