znak Kamenná Horka
Kamenná Horka

Pamětihodnosti

 • Kostel Svaté Máří Magdaleny
 • Pozdně gotická zvonice
 • Zbořená barokní fara (postupná rekonstrukce - nová střecha (2009))
 • Svobodný dvůr (zbytky hosp.budov)
 • Drobná kaplička ve středu obce (vyrabovaná - celková oprava v r. 2009))
 • Kamenný kříž před zvonicí s datem 1836.
 • Opuková barokní hřbitovní zeď zbořená a nahrazená 2006 betonovou se žulovými valouny
 • Sloupová boží muka v poli za kostelem, vyzděná z drobných kamínků
 • Socha Nejsv.Trojice při farské cestě (od býv.fary k faře v Koclířově)
 • Sousoší Nejsv.Trojice před býv.obchodem (s nevhodně doplněnou hlavou jedné ze soch). Nápis : GEORGIVS / SCHLEGEL / 1757 a RENOVIRT / A. HAUPT / 1935 .
 • Několik nádherných dochovaných usedlostí z 18.stol.

Kamenná deska usazená do vnější zdi kostela svaté Máří Magdaleny. V horní a dolní části desky německo - latinský nápis s daty 1590 a 1597.Uprostřed desky klečí modlící se žena s růžencem v ruce nad erbem před postavou Krista na kříži.

U zdi kostela svaté Máří Magdaleny umístěn hraniční kámen s nápisem z roku 1754.

Kamenný (pískovcový) náhrobek s reliéfem kalichu, kříže a knihy u zdi kostela svaté Máří Magdaleny na hřbitově faráře Johana Zechy (nar. 18.10.1813, zemř. 29.3.1879). Částečně poškozený v letech 2006 a 2007.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1270. Původně se jednalo o dvě těsně sousedící vesnice s identickým českými úředním názvem Kamenná Horka, přičemž jedna ležela na Moravě a tvořila samostatnou obec s německým úředním názvem Mährisch Hermersdorf , zatímco druhá ležela v Čechách, nesla německý úřední název Böhmisch Hermersdorf , a dlouho tvořila osadu s vlastním katastrem, náležející k obci Koclířovu. Tato česká část se roku 1934 stala rovněž samostatnou obcí. Ke sloučení obou obcí došlo k 18. prosinci 1950 . Dodnes se však jedná o dvě samostatná katastrální území s vlastní zástavbou, přičemž podstatně větší Moravská Kamenná Horka mají v současnosti výměru 1327,88 ha, zatímco menší Česká Kamenná Horka mají výměru 248,12 ha. Katastr moravské části měl původně do roku 1952 rozlohu 1356 hektarů a náležela k němu také menší jihovýchodní část nedaleké osady Hřebče, která potom byla k 1. lednu 1953 přičleněna ke k.ú. Koclířov.


Oficiální web obec Kamenná Horka:
www.obeckamennahorka.cz

PSČ Kamenná Horka: 568 02