Dolní Újezd

obec 1983 obyvatel k 1.1.2014 19,71 km2
znak Dolní Újezd
Dolní Újezd

Pamětihodnosti

Kostel svatého Martina

Původně románský tribunový kostel (asi 1. polovina 13. století). Z gotického období pochází přístavba presbytáře, předsíně a sakristie, jižní portál byl upraven renesančně (1553). Portál věže a kružby v oknech jsou z úprav koncem 17. století.

Další pamětihodnosti

 • Zvonice před kostelem, v přízemí s hřbitovní bránou z roku 1646, s dřevěným patrem
 • Sousoší Panny Marie (Jiří František Pacák, 1737). Postaveno růženeckým bratrstvem spolu se 3 kapličkami, které se užívaly jako oltáře při průvodu o Božím Těle. Jedna z nich byla v roce 1908 zbourána stavbou školní budovy.
 • Socha sedláka na návsi - památník selských bouří z roku 1680, návrh Jan Štursa (1914)
 • Lidová architektura atriových domů

Spolky - historie

 • Spolek literácký založený v roce 1780 za účelem pěstování chrámového zpěvu.
 • Sbor dobrovolných hasičů - založen dne 20.10.1885.
 • Spořitelní a záložní spolek - založen dne 1.3.1899.
 • Místní odbor národní Jednoty Severočeské - založen dne 10.12.1897.
 • Tělocvičná jednota "Sokol" - založen dne 7.10.1911.
 • Tělocvičná jednota "Orel" - založen r. 1911.
 • Odbočka sdružení Katolických zemědělců - zal. r. 1910.
 • Pojišťovna hovězího dobytka -zal. asi r. 1898.
 • Družstvo pro držení plemenných býků - činný od r. 1919.
 • Divadelní kroužek tělocviční jednoty Sokol ve dvacátých letech 20.století ročně hrával 3 - 5 divadelních inscenací v průběhu roku
 • divadelní Místní skupina katolické mládeže - v roce 1927 sehrány 3 divadelní inscenace a v následujících letech sehráno kolem 4 inscenací ročně

Starostové

 • 1886 - 1889 Rubek Jan
 • 28.4.1889 - 17.2.1892 Matouš Jan
 • 1892 - 1895 Prokop Jan
 • 28.2.1895 - 28.2.1898 Kočí Josef
 • 1898 - 1901 Rubek Jan
 • 6.3.1901 - 3.1.1903 Matouš Jan
 • 1919 - 11.1920 Vomočil Jan
 • 11.1920 - 4.1921 Voříšek Jan
 • 4.1921 - 7.10.1924 Zavoral Josef
 • 10.1924 Nováček Jan
 • 10.1924 - 1927 Zavoral Josef
 • 1927 - Kalibán Josef

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1167. Nálezy pražských grošů (r.1902) Václava II., Jana Lucemburského a Karla IV. mince byly uloženy pravděpodobně k roku 1346 a v roce 1887 nalezen depot 351 pražských grošů v hrnci z období vlády Karla IV. a Václava IV. Po založení biskupství v Litomyšli roku 1344 přechází větší část majetku kláštera i na biskupství. Jeho soupisem pověřil papež Kliment VI. vratislavského biskupa Předslava z Pogorelly. Podle listiny z r. 1347 se dostává "Újezd v plné rozlehlosti až k Chotěnovu" ("Uyezd usque in Chocinow ascendento"), s výjimkou protékající řeky Desné, pod správu biskupství. I po zániku biskupství v husitských válkách sdílí Újezd, stejně jako většina obcí v okolí společné osudy s litomyšlským panstvím. V roce 1785 měl Dolní Újezd na 251 popisných čísel. V roce 1869 postaven klenutý most u Kerhartova mlýna (čp.194) z pískovcových kvádrů, ozdobený 3 sochami svatých. V roce 1875 postavena silnice do Vidlaté Seče.V srpnu 1889 v odpoledních hodinách postihl Dolní Újezd velký požár při němž zničeno 6 chalup. Asi od roku 1893 měla obec obvodního lékaře. Roku 1899 v obci založena parní mlékárna a roku 1912 hospodářský lihovar. V letech 1906 - 1908 postavena silnice z Dolního Újezda do Horního Újezda. Výnosem c.k. místodržitelství v Praze ze dne 31.10.1910 obec získala právo 4 dobytčích trhů. První se konal za velkého nadšení 18.12.1911. Dne 19. července 1914 byl odhalen před budovou "nové" školy pomník Lukáše Pakosty. Poštovní a autobusové spojení obce do Proseče zavedeno v roce 1921. Dne 6.dubna 1924 položen základní kámen Sokolovny. Od roku 1925 proběhla elektrifikace obce firmou "Ves" z Prahy, 18.9.1925 se začalo v obci svítit, stavba dokončena v roce 1926 v celkové hodnotě 632 556 Kč. Dne 23.ledna 1926 zakoupil Sokol biograf a 9.května 1926 se konalo první představení.Během června 1927 obec telefonicky spojena s Litomyšlí.21.března 1928 v odpoledních hodinách za přispění silného větru se na Pazuše rozšířil velmi rychle požár, kterému padlo za oběť 5 statků, 5 stodol, 4 hospodářské živnosti, 3 chalupy, jedna chalupa u Švejdova mlýna a 2 chalupy na Rovince.K požáru se dostavilo 20 stříkaček ze všech okolních obcí a měst. Dne 18.července 1928 proběhla kolaudace nově postavené silnice z Trstenic do Dolního Újezdu. Na podzim v okolí silnice vysázeno na 776 třešní.


Oficiální web obec Dolní Újezd:
www.dolniujezd.cz

PSČ Dolní Újezd: 569 61 až 570 01