znak Vidlatá Seč
Vidlatá Seč

Pamětihodnosti

  • Venkovská usedlost na severní straně návsi
  • Kaplička na Malé Straně
  • Památník obětem I. světové války

Historie

  • První písemná zmínka o obci pochází z roku 1167.
  • "Obecná škola s českým jazykem vyučovacím od 1.poloviny 19.století."
  • Od roku 1944 do konce 2. světové války se mnoho obyvatel Vidlaté Seče podílelo na protiválečném odboji. Jako základnu si ji také vybral začátkem roku 1945 vzniklý partyzánský oddíl Stalin, což připomíná i pamětní deska na domě ve středu obce.
  • r. 1983 obec postihly tři velké povodně (23.4.,29.4.,4.5.), voda pronikla do několika domů.
  • V letech 1984/1985 vybudována nová prodejna.
  • zápis v kronice Vidlatá Seč : "Hasičský sbor slaví 110 let a rovněž uplynulo 200 let od počátku vyučování v naší obci. Oslava se konala v sobotu 17.června 1995.Za účasti okresních hasičských sborů proběhlo hasičské cvičení okrsku Dolní Újezd. U příležitosti oslav 200 let počátku vyučování, otevřela se škola k prohlídce pro všechny účastníky slavnosti.Ve třídách se konala výstavka fotografií žáků z let minulých.....Počátky výuky jsou v kovárně v sousedním Makově. Dále se této záslužné práce ujal Václav Bulva - zedník a vysloužilý voják, který vyučoval r. 1795 v chalupě na louce k Chotěnovu. Dále zde byli učitelé Bouše, Josef Padrta jedni z prvních".

Oficiální web obec Vidlatá Seč:
vidlatasec.infobec.cz

PSČ Vidlatá Seč: 570 01