znak Sebranice
Sebranice

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Mikuláše
 • Hrob sovětských vojínů
 • Fara

Historie

 • První písemná zmínka o obci pochází z roku 1043.
 • 2.polovina 13.století původně raně gotický jednolodní kostel sv. Mikuláše
 • 2.polovina 17. století přestavba kostela sv. Mikuláše (letopočet 1684 na portálu sakristie)
 • 1709 a 1768 rozsáhlá přestavba kostela - přistavěna věž a boční (severní a jižní) kostelní loď
 • 19.června 1848 v 15 hodin se strhla nad okolím Sebranic bouře, krupobití spolu s velkou povodní, které způsobily značné škody na úrodě a zahynul jeden člověk.
 • 20.června 1850 vypukla v obci Lubná cholera, která se rozšířila v obcích Pohora, Třemošná a Širokém Dole.
 • 1868 rozšířen a opraven hřbitov

Historie školy

 • Podle pamětní knihy fary v Sebranicích byla škola zřízena v roce 1664 a to za prvního faráře P. Laurentia Jiřičky.
 • Podle Fasse z 12.února 1799 k sebranické škole byly přiškoleny následující obce Třemošná, Pohora, Kaliště, Lubná, Střítež, Lesník (Lezník) a Haná. Celkem docházelo do školy 245 dětí.
 • 11.července 1838 položen základní kámen stavby nového učitelského bytu
 • Dne 28.12.1873 proběhlo jednání o stavbě nové školní budovy se zástupci přiškolených obcí. Tři návrhy : I. zbořit dosavadní budovu, II. přistavět nové dvě třídy III. výstavba nové školy na novém místě
 • Výnosem zemské školní rady z 29.července 1874 rozšířena dvoutřídní škola v Sebranicích počátkem školního roku 1875/76 o třetí třídu. Z jara 1875 přikročeno k očekávané stavbě nové školní budovy nákladem obcí Sebranice, Třemošná, Pohora, Kaliště a Hochvaldu. 30.dubna 1875 vyměřeny základy pro stavbu a 29.10.1876 slavnostní otevření nové školy.

Jména prvních učitelů a podučitelů:

 • František Stříteský (1783)
 • Hynek Stehlík
 • Jan Šreiber ze Skrovnice ( od r. 1798 učitel v Sebranicích, + 21.6.1834), od r. 1821 pomocný učitel Jan Štyrský ze Skutče
 • Jan Břicháček z Nových Hradů (od 19.5.1831 školní provisor, 1835 jmenován pomocným učitelem na filiální škole v Širokém Dole, 31.10.1839-1843 řídící učitel v Sebranicích, +22.2.1850 Polička). Pomocný učitel Václav Hatle.
 • Václav Zavřel ze Zámrsku (nar. 1783, r. 1800 absolvoval přípravný kurz na c.k. hlavní škole v Poličce, r.1802 působí v Cerekvici od r. 1815 jako učitel, r.1806 zkoušky na hlavní škole v Hradci Králové, od 27.7.1834 učitel v Sebranicích)
 • Václav Kreml (pomocný učitel v Dolním Újezdu, od 28.11.1843 řídící učitel v Sebranicích, + 15.5.1870). Pomocní učitelé : Josef Píše (od r.1877 jmenován jako druhý učitel v Sebranicích), Jan Vejman (do r. 1872), František Lněnička ze Střenice (1872-1873), Josef Bürgl z Poličky (1873), Tobiáš Racek z Litomyšle (1873), František Mrština z Litomyšle (1973-1874), Josef Kovanda (1874),Josef Čuda (1874),Jan Šubrt(1875), Josef Kaňák z Poličky (1876-1878), Karel Dědourek z Litomyšle (nově vzniklé místo učitele, 1876-), August Sobotka z Polné (1878-)
 • Josef Vaníček z Voznic u Hradce Králové (od r. 1869 prozatímní učitel, r. 1876 řídící učitel v Sebranicích)
 • Kateřina Vaníčková (od 13.2.1878 industriální učitelka)

Oficiální web obec Sebranice:
www.sebranice.cz

PSČ Sebranice: 569 62 až 572 01