Chmelík

Památky v obci

  • Dominantou obce je pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1780 - 1782. Kostel je jednolodní s půlkruhovým závěrem, s presbytářem, sakristií na severní straně a hranolovou věží v západním průčelí. V kostele jsou obrazy např. sv. Václava z roku 1907, dále křížová cesta ze 40. let 19. století. V kostele je umístěn i originál sochy sedícího bolestného Krista. Kopie sochy je u křižovatky před kostelem. Současným problémem kostela je, že je málo využíván a udržován. Rovněž je třeba zpevnit svah před kostelem, který je z opuky a je zjevně narušen.
  • Kaplička Růžencové bratrstvo
  • Unikátní gotická Boží muka

Oficiální web obec Chmelík:
www.obecchmelik.cz

PSČ Chmelík: 569 57