Tržek

Historie

Tržek se připomíná už roku 1141, první písemná zmínka o obci pak pochází z roku 1347. V době vrcholného středověku tu opatové vystavěli dvůr, k němuž byla za biskupství přistavěna tvrz. Při ní zbudoval biskup Albrecht ze Šternberka roku 1376 klášter Panny Marie a uvedl sem 13 kartuziánů. V klášteře přebývala i Anna Benešovská, matka biskupa litomyšlského Jana Železného. Za husitských válek byl klášter roku 1421 vypálen orebity. v obci se dosud zachovalo pomístní pojmenování „V Kartouzích“. V novodobé historii působily v obci dva mlýny, velký akcionářský Faulhamerův (nyní výroba krmných směsí) a rodinný Zamastilův propojený s pekárnou (dodnes s poměrně zachovalou původní výbavou).


Oficiální web obec Tržek:
www.trzek.cz

PSČ Tržek: 570 01