Litovel

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Litovli.

Litovelská radnice

Nachází se na náměstí Přemysla Otakara, původně stavba sloužila jako sídlo rychtáře a poté i panské sídlo. V roce 1557 ji odkoupilo město a zřídilo zde radnici. V roce 1572 byla přestavěna a byla přistavěna 72 m vysoká věž, stojící přímo nad ramenem Moravy, což ji činí nejvyšším mostem na řece Moravě.

Morový sloup

Památník dobytí Litovle Švédy za třicetileté války byl postaven roku 1652. Jsou v něm zazděny kamenné dělové koule. Překlad německého nápisu na desce zní:

„Léta páně 1643 dne 19. června oblehla hlavní švédská armáda město Litovel. V těchto místech prudce ostřelovala město a pak ho dobyla útokem. Poté vyhodila do povětří tři vysoké a pevné věže i s oběma branami, rozmetala hradební předprseň, zbořila příkop i val a v nepřátelské zvůli žalostně zničila celé město.“

Svatojánský most

Podrobnější informace naleznete v článku Svatojánský most v Litovli.

Kamenný most přes řeku Moravu. Dostaven byl kolem roku 1592 a je jedním z nejstarších dochovaných mostů v České republice a nejstarším na území Moravy. Uprostřed mostu je umístěna socha svatého Jana Nepomuckého. Po povodních v roce 1997 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce mostu. Roku 2014 byl odkryt ještě starší most přes náhon Nečíz.

Nové Zámky

Podrobnější informace naleznete v článku Nové Zámky u Litovle.

Nové Zámky jsou barokní zámek postavený Lichtenštejny ve vzdálenosti asi 3 km západně od Litovle. V současnosti zde sídlí ústav sociální péče. Zvláštností zámku jsou především vnější neporušené empírové fasády.

Kostely a kaple

 • kostel svatého Filipa a Jakuba
 • kostel svatého Marka
 • kaple svatého Jiří

Historie

 • 1252–1256 – doba vzniku města (podle dendrochronologických výzkumů). Město založil Přemysl Otakar II.
 • 1270–1272 – první písemná zmínka o Litovli. V listinách kláštera Hradisko se objevuje jméno Luthowl.
 • 1287 – první autentická písemná zmínka o založení města, listina uložena v archivu města.
 • 1291 – Václav II. udělil Litovli právo várečné, právo mílové, a byla povýšena na trhovou ves.
 • 1327 – Jan Lucemburský povolil městu stavbu hradeb.
 • 1899 – Čechové vyhráli obecní volby, Litovel se dostala pod českou správu.
 • 1893 – Založení Rolnického Pivovaru v Litovli
 • 7. července 1997 – tisíciletá voda, město bylo zasaženo katastrofální povodní, bylo prakticky celé pod vodou, mnoho domů bylo zničeno (hned nebo z důvodů porušené statiky).
 • 9. června 2004 bylo město poničeno tornádem (stupeň F3).

Při stavebních pracích odkryli v létě roku 2014 archeologové na náměsti Přemysla Otakara nejstarší zachovalý funkční kamenný most na Moravě . Most stojí nad Nečízem jedním z ramen řeky Moravy, který teče pod náměstím. Dochovala se na něm i původní dlažba. Je dlouhý 8,5 metru a široký 7 metrů . Archeologové datují vznik mostu do přelomu čtrnáctého a patnáctého století.

Osobnosti

 • Žil tady a zemřel zápasník Gustav Frištenský.
 • Heinrich Kulka – architekt
 • Rudolf Wedra – rakouský politik
 • MUDr. Alena Šromová – lékařka a senátorka

Starostové

 • 2002–2010 – MVDr. Vojtěch Grézl
 • od 25. 11. 2010 – Ing. Zdeněk Potužák

Oficiální web město Litovel:
www.mestolitovel.cz

PSČ Litovel: 78401