znak Červenka
Červenka

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Alfonse - Základní kámen byl položen v roce 1860 a vysvěcení kostela proběhlo v roce 1862. Kostel je 37,5m dlouhý, 12m široký a 13m vysoký. Po stranách kostela jsou přistavěny 4 kaple.
  • Kaple sv. Pavlíny - Byla postavena v roce 1798 uprostřed bývalé návsi, dnešní ulice Svatoplukova.
  • Mariánský sloup - Je z roku 1756. Původně stál východně od obce na rozcestí polních cest. Socha Panny Marie byla v 90. letech ze sloupu odcizena. V roce 2008 byl sloup přemístěn, odborně ošetřen a na hlavici usazena darovaná soška Panny Marie.
  • Klášter - Rakouský arcivévoda Maxmilián d´Este nechal v roce 1847 postavit vedle nádraží malý zámeček, který sloužil jako jeho osobní čekárna na vlak. V roce 1859 ho daroval řádu Redemptoristů. V roce 1950 byl klášter násilně zrušen, od roku 1960 až do současnosti je budova využívána jako domov důchodců.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází listiny krále Václava II. z roku 1287, která je uložená v litovelském archívu. Původní obec se skládala z dvou částí - z Velké Červenky a z Malé Červenky, které obě měly původně tvar zástavby ulicového typu. Ty se později spojily v jeden celek.

Obec byla původně nazývána "Czermný", což ve staročeštině znamená "červený". Nejspíš v přepisování bylo písmeno "m" vynecháno a tak vzniknul název "Czerný", tzn. černý. Tento název se používal až do roku 1887, kdy na návrh červenského starosty p. Pospíšila a nadučitele zdejší školy p. Kvapila obec dostává dnešní název Červenka.

V roce 1960 se Červenka organizačně spojila s obcí Tři Dvory, ale později byla Červenka začleněna pod město Litovel. Od roku 1991 je obec opět samostatnou, ovšem už bez Tří Dvorů, které zůstaly pod správou Litovle.


Oficiální web obec Červenka:
www.obeccervenka.cz

PSČ Červenka: 78401