znak Cholina
Cholina

Pamětihodnosti

  • Památník Svobody
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Výklenková kaplička se smírčím křížem
  • Boží muka
  • Fara - vznik 1733
  • Socha sv. Barbory - vznik r. 1715, autor Johann Sturmer

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1141, avšak z archeologických výzkumů nalezených hrobů vyplývá, že na území Choliny žili lidé už v mladší době bronzové – což je asi 1000 př. n. l. Jiné objevy nás odkazují k halštatskému období (8.–5. stol. př. n. l.) Nalezeny tu byly římské mince, z čehož můžeme vyvozovat, že již v prvních staletích našeho letopočtu vedla přes osadu obchodní stezka vedoucí z Olomouce pravděpodobně do Čech. Slované se zde vyskytovali od 6. století, tedy od doby svého příchodu do českých zemí.

Jak bylo výše uvedeno, v listinách je Cholina prvně zmiňována v roce 1141, a to v majetkovém soupisu olomoucké biskupské kapituly. Kapitula tu vlastnila tři lány polí, o zbytek obce se dělila šlechta. Z roku 1176 se dochovala zpráva o darování jistých statků v Cholině premonstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce skrbeňským vladykou Sedlekem. Adam z Choliny tomuto klášteru roku 1326 postoupil patronát na zdejší kostel, tudíž sem byli dosazováni duchovní z řad premonstrátů. Dělo se tak až do roku 1784, kdy byl klášter v důsledku josefínských reforem zrušen. Samotná vesnice patřila od poloviny 16. století až do zrušení poddanství v roce 1848 k majetkům města Olomouce.

Narodil se tu Josef Svozil (1847–1931), sedlák, novinář a politik, hospodářský pracovník na Litovelsku, poslanec Říšské rady a Moravského zemského sněmu.

Ke dni 2. února 2006 zde žilo 689 obyvatel.


Oficiální web obec Cholina:
www.obeccholina.cz

PSČ Cholina: 783 22