znak Ostrava
Ostrava

Historie

Související informace naleznete také v článku Dějiny Ostravy.

Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a dodnes ji dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Poloha na zemské hranici v místě, kudy procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji města; po třicetileté válce však význam Ostravy upadl. V roce 1763 bylo ve slezské části Ostravy objeveno bohaté ložisko kvalitního černého uhlí, což předznamenalo výraznou proměnu města. V roce 1828 založil majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě nazvané po něm Rudolfovy. Později tyto hutě přešly do majetku rodiny Rothschildů a získaly název Vítkovice. Staly se jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města, jehož odrazem byla i (ve druhé pol. 20. století) přezdívka města: ocelové srdce republiky.

Po rozsáhlém útlumu hutního a chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním dolů (na území města se od 30. června 1994 netěží) a rozsáhlými investicemi do nápravy škod na životním prostředí se Ostrava výrazně pročistila. Více na důrazu nabírá strojírenská aktivita a další obory. Zároveň se stává výchozím bodem pro turistické regiony Jeseníky a Beskydy. Vedle stovky hektarů rekultivovaných ploch má město celou řadu původních přírodních lokalit, z nichž je celá řada udržovaných jako chráněná území. Jedná se např. o oblasti Polanský les a Polanská niva, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Poodří. K přírodním raritám na území města patří také bludné balvany ze švédské žuly (původem ze Skandinávie). Dalším unikátem je halda Ema.

Významné historické události v datech

 • 1229: zmíněna ves (Slezská) Ostrawa v listině papeže Řehoře IX.
 • 1267 (29. listopadu): zmíněna osada (Moravská) Ostrava v závěti olomouckého biskupa Bruna (1205?–1281)
 • před 1279: povýšení Moravské Ostravy na město, první písemné doklady o kostele svatého Václava
 • 1297: poprvé se písemně připomíná slezskoostravský knížecí hrad
 • 1763: objev uhlí (údolí Burňa)
 • 1828: založení železáren (Rudolfova huť, pozdější Vítkovické železárny)
 • 1889: dokončena stavba kostela Božského Spasitele
 • 1919: založeno Národní divadlo moravskoslezské
 • 1922: založen SK Slezská Ostrava
 • 1924 (29. ledna): vzniká Velká Ostrava
 • 1928: založen SSK Vítkovice
 • 1930: postavena Nová radnice
 • 1941 (1. července): pokračování integračního procesu města – připojení 8 slezských a 4 moravských obcí k Moravské Ostravě
 • 1946 (28. června): Moravská Ostrava se výnosem ministerstva vnitra číslo 1522/1946 Ú. l. I přejmenovává na Ostravu, později potvrzeno vyhláškou číslo 123/1947 Sb.
 • 1953: založena Vyšší hudebně pedagogická škola v Ostravě, od roku 1959 konzervatoř, roku 1996 propůjčen název Janáčkova konzervatoř
 • 1954: vznik Janáčkovy filharmonie Ostrava z rozhlasového orchestru
 • 1955: ostravské studio Československé televize vstupuje do vysílání jako druhé televizní studio na území Československa (i dnešního Česka)
 • 1959: vznik Pedagogického institutu, ze kterého se v roce 1964 stává samostatná Pedagogická fakulta, od roku 1991 Ostravská univerzita; otevřeno letiště Ostrava-Mošnov
 • 1996: vznik ostravsko-opavské diecéze bulou Ad Christifidelium spirituali
 • 1997: stopadesátiletá povodeň na Odře, Opavě a Ostravici, zaplavena většina níže položených částí Ostravy
 • 2000: vznik Ostravského (od roku 2001 Moravskoslezského) kraje se sídlem v Ostravě
 • 2007: okres Ostrava-město rozšířen o některé okolní obce

Oficiální web Ostrava:

PSČ Ostrava: