Stonava

obec, 1891 obyvatel k 1.1.2014, 13,86 km2
znak Stonava
Stonava

Pamětihodnosti

Kostel svaté Maří Magdalény

Chrám byl místními farníky postaven na začátku 20. století v době, kdy se obec těšila velkému rozmachu. Nový svatostánek měl být náhradou za starý dřevěný kostelík, který původně stál v místech dnešního katolického hřbitova.

Evangelický kostelík

Evangelický kostel byl postaven v roce 1938. Kostel je 18 metrů dlouhý a 10,5 metrů široký. Od roku 1950 je střediskem samostatného sboru.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1388 kdy se objevoval první vlastník Hanke ze Stonavy. Pak následovali v roce 1415 Zbyněk ze Stonavy a v létech 1432 až 1441 Jan Hunt. Nasledovali další feudální majitelé kteří tam hospodařili až do roku 1945. Stonava byla vyjma období 2. světové války součásti fryštátského okresu a od roku 1949 patří pod karvinský okres. Z nacistické okupace byla osvobozena dne 3. května 1945 Sovětskou armádou.

Při sčítání roku 1850 měla Stonava 1006 obyvatel, v roce 1930 bylo evidováno 4819 obyvatel a 469 domů. Roku 1980 se počet obyvatel zvýšil na 2569 osob a bylo napočteno 549 domů; z toho k české národnosti se hlásilo 51,7 %, k polské 39,4 % a ke slovenské 8,0 % obyvatel.

Významní rodáci

  • Jindřich Poledník, československý politik polské národnosti, předseda ÚV SSM, později předseda ČSTV a Československého olympijského výboru, poslanec České národní rady a Sněmovny národů Federálního shromáždění
  • Augustyn Łukosz, polský regionální politik
  • Władysław Santarius, evangelický duchovní
  • Mgr. Klemens Slowioczek, Kammersänger, pěvec
  • Ing. Ondřej Feber, zvolen pro léta 2000 až 2006 do Senátu ČR

Oficiální web obec Stonava:
www.stonava.cz

PSČ Stonava: 735 34

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí