Albrechtice

obec, 3948 obyvatel k 1.1.2014, 12,68 km2
znak Albrechtice
Albrechtice

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Petra a Pavla, dřevěný, z r. 1766
 • Kostel svatého Petra a Pavla, zděný, vystavěn v letech 1935-1938
 • Evangelický kostel, vystavěn v letech 1946-1948, později rozšířen o přístavby
 • Dělnický dům, vystavěn roku 1908
 • Boží muka z 19. století

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1447, kdy tam již stál farní kostel. Jméno dostala nejpravděpodobněji po Albrechtovi, podkomořím Těšínského knížectví o němž je zmínka z roku 1322. Roku 1693 prodal František Vilém Larisch ze Lhoty Albrechtice Jindřichu Ferdinandu Larischovi a od té doby se staly součásti karvinského panství. Obec přináležela správně až do roku 1952 do okresu Fryštát, pak do roku 1960 do okresu Český Těšín a od té doby je součásti okresu Karviná.

Roku 1828 byla postavená obecná škola a o 100 let později druhá. V roce 1914 byla dobudována jednokolejná železniční trať do Českého Těšína a roku 1957 zdvojkolejněná. Téhož roku bylo náhodně objeveno archeologické naleziště v nivě řeky Stonávky s nálezy sahajícími až do 9. století.

Při sčítání roku 1850 měly Albrechtice 828 obyvatel, v roce 1930 bylo evidováno 1641 obyvatel a 243 domů. Roku 1980 se počet obyvatel zvýšil na 3617 osob a bylo napočteno 1093 bytů; z toho k české národnosti se hlásilo 58 %, k polské 35,5 % a ke slovenské 6,5 % obyvatel.

Představitelé obce

 • Anton Kijanka, starosta
 • František Głombek, starosta
 • Jan Bartosz, starosta
 • Pavel Michejda, starosta
 • Josef Głombek, starosta, 1894-1918
 • František Głombek, starosta, 1918-1920
 • František Grabowski, vládní komisař, 1920-1921
 • Jindřich Michnik, vládní komisař, 1921-1924
 • František Głombek, starosta, 1924-1928
 • Jan Głombek, starosta, 1928-1932
 • Silvestr Mikula, starosta, 1933-1938
 • Jan Michejda, polský vládní komisař, 1938-1939
 • Rudolf Gross, německý starosta, 1939-1945
 • Václav Hejra, předseda MNV, 1945
 • Jindřich Diviš, předseda MNV, 1945
 • Rudolf Łabudek, předseda MNV, 1945-1946
 • Jan Kuřec, předseda MNV, 1946-1949
 • Rudolf Łabudek, předseda MNV, 1949-1950
 • Josef Łabudek, předseda MNV, 1950-1956
 • Alfons Mikuła, předseda MNV, 1957
 • Jindřich Miczka, předseda MNV, 1957-1971
 • Edmund Tomaszek, předseda MNV, 1971-1979
 • Vladislav Šipula, předseda MNV, 1979-1988
 • Alfréd Smelík, předseda MNV, 1988-1990
 • Jiřina Vízdalová, předsedkyně MNV, 1990
 • Česlav Valošek, starosta, 1990-1994
 • Juraj Legindi, starosta, 1994-2002
 • Vladislav Šipula, starosta, 2002-

Významné osobnosti

 • Franciszek Michejda, senior evangelické církve
 • Jan Michejda, právník a politik
 • Tadeusz Michejda, architekt
 • Rudolf Bubik, biskup Apoštolské církve

Oficiální web obec Albrechtice:
www.obecalbrechtice.cz

PSČ Albrechtice: 735 43

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí