znak Svatava
Svatava

Pamětihodnosti

  • Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • socha svatého Floriána
  • pomník ženského koncentračního tábora
  • vodní mlýn
  • pošta
  • Starckovská kolonie
  • Schmiegerova kolonie.

Úzkokolejka Svatava zastávka-Podlesí doly

Historie

První zmínka o obci je z roku 1391 v listině krále Václava v souvislosti se starou zemskou stezkou vedoucí přes obec.V roce 1454 se o Svatavě píše jako o nothaftovském lénu. Roku 1553 je Svatava připomínána v listině, kterou udělil Ferdinand I. hraběti Wolfovi Schlikovi statky falknovské (Falknov přejmenován v roce 1948 na Sokolov) a k nim připojil léna, mezi nimi i Svatava.Třicetiletá válka(1618-1648) přinesla oblasti chudobu a zpustošení. Svatava získává na významu roku 1693 pro poštovní spojení mezi Prahou a Erfurtem. V 18. století, tedy v době objevování uhelných ložisek, jsou ve Svatavě budovány první uhelné doly. Roku 1751 byla ve Svatavě zřízena koněspřežná poštovní stanice. V roce 1820 byla ve Svatavě založena škola. Roku 1832 zanikla svatavská pošta z důvodu výstavby nové stezky z Chebu do Karlových Varů přes Falknov a Loket proto byla poštovní stanice Svatava přeložena do Falknova. V roce 1843 byla vybudována nová silnice vedoucí přes Svatavu ze Sokolova do Kraslic. Obec Čistá,dříve patřící k Hřebenům, byla v roce 1848 připojena ke Svatavě. Roku 1876 byla ve Svatavě vystavěna nová budova školy a byla zprovozněna železniční trať z Falknova do Kraslic vedoucí přes Svatavu. V roce 1892 byla ve Svatavě vybudována kanalizace a byl založen sbor dobrovolných hasičů. Dne 5. července 1923 je položen základní kámen kostela. Začátkem října roku 1938 dochází k obsazování pohraničí dle Mnichovské dohody německými jednotkami a necelý rok na to začíná 2. světová válka. Roku 1943 je ve Svatavě-Podlesí založen ženský koncentrační tábor. 8. května 1945 vstupují Američané na území obce Svatavy a 26. června téhož roku je americkými vojáky spálen ženský koncentrační tábor Podlesí z důvodu obav ze šíření nemocí. V roce 1946 začíná organizovaný odsun Němců na základě Postupimské dohody vítězných mocností. V roce 1966 dochází k postupnému asfaltování svatavských místních komunikací. Roku 1990 proběhla první porevoluční volba zastupitelstva. Dne 31. března roku 2000 je po 81 letech ukončena těžba uhlí v lomu Medard, jehož plocha je zatopena a vzniká zde vodní nádrž s rekreačním zaměřením.

Těžba

Jihozápadně od města se v 2. pol. 20. století nacházel povrchový důl Medard-Libík, který dnes prochází rekultivací a revitalizací. Jihovýchodně se nachází Lomnické pinky. Místo, kde se v 18. století hlubině dobývalo uhlí a nachází se zde četné propady neboli pinky zaplavené vodou.

Rodáci

  • Ernst Mosch (1925–1999)

Oficiální web městys Svatava:
www.kr-karlovarsky.cz/svatava

PSČ Svatava: 357 03