Královské Poříčí

obec 836 obyvatel k 1.1.2014 12,19 km2
znak Královské Poříčí
Královské Poříčí

Pamětihodnosti

  • Uhelný důl Marie Majerová, parní těžní stroj (v současné době se nachází v muzeu hornictví v Krásně)
  • Kostel svaté Kunhuty na návsi ze 13. století
  • Smírčí kříž
  • Statek Bernard - centrum tradičních řemesel, která si návštěvníci mohou vyzkoušet.
  • Secesní zámeček - Seebohmova vila - sídlo obecního úřadu
  • Pomník obětem 1. sv války
  • Chráněná vesnická památková zóna

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1483. Internetová stránka MÚ Královské Poříčí však uvádí první písemnou zmínku z r. 1240, takže údaj 1483 je sporný: …"Poprvé se jméno Královské Poříčí objevuje písemně zachyceno v listině z roku 1240, kterou český král Václav I. (1230 – 1253) uděluje řádu křížovníků s červenou hvězdou, založeném v Praze jeho sestrou Anežkou, patronátní právo na kostel v Sedlci, jeho filiálním kostelům v Lokti a Královském Poříčí. I když se tato listina ztratila, při rekonstrukci kostela Sv. Kunhuty probíhající na počátku devadesátých let tohoto století byly objeveny románské prvky jednoznačně potvrzující výjimečné stáří kostela Sv. Kunhuty, odpovídající počátkům 13. století…"


Oficiální web obec Královské Poříčí:
www.kralovske-porici.eu

PSČ Královské Poříčí: 357 41