znak Věteřov
Věteřov

Pamětihodnosti

  • Tvrz Valy - archeologické naleziště - na kterém bylo v průběhu 80. a 90. let 20. století nalezeno množství keramiky
  • Kostel svatého Cyrila a Metoděje, vybudovaný v roce 1902 z peněz věteřovských občanů. Později v roce 1908 vybudována na náklady Křížovníků s červenou hvězdou secesní fara.
  • Mnoho kapliček na různých místech, např. kaplička sv. Josefa na kopci Lysá Hora. Podle ní se této oblasti říká U Josífka.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131, avšak historie Věteřova sahá mnohem dál. Po zde nalezené keramice je pojmenována i část mladší doby bronzové tzv. věterská mladší doba bronzová. Jde o keramiku, kde jsou u hrdla nádoby dvě vlnky kolem dokola a náhodně mezi nimi vyryty malé tečky. Poloha obce se čas od času měnila. Zprvu lidé žili zřejmě pod tvrzí, aby byli v bezpečí před vpády nájezdníků. V klidnějších dobách se zase přesunuli blíže k vodním tokům. Dnes opět obec leží jen pár desítek metrů pod kopcem, kde kdysi stávala tvrz.


Oficiální web obec Věteřov:
www.veterov.eu

PSČ Věteřov: 697 01