znak Lovčice
Lovčice

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Petra a Pavla. Původní kostel byl 4. dubna 1803 částečně stržen a přestavěn na sýpku, radnici a byt obecního strážníka. 15. dubna 1803 byl položen základ nového kostela. Empírová stavba navržená vídeňským architektem Devezem byla dokončena v roce 1805. Náklady činily 11 725 zlatých. Kostel měl šindelovou střechu, tři zvony a část vybavení byla přenesena ze starého kostela.

Mramorový oltář od brněnského architekta Kopřivy z roku 1933 dnes slouží jako boční oltář. Původní varhany z roku 1865 byly v roce 1938 vyměněny za nové od firmy Jan Tureček z Kutné Hory. V roce 1993 byly opraveny. Věžní hodiny s ciferníky do všech čtyř stran dodala v roce 1936 firma Antonín Konečný z Jestřabic. V roce 1947 byla zvýšena věž a ciferníky nasvíceny. Zvony byly během první i druhé světové války rekvírovány. Ty dnešní v roce 1969 odlila firma Dytrych z Brodku u Přerova. Zvon Petr a Pavel s nápisem "Sv. Petře a Pavle, orodujte za nás" váží 620 kg, zvon Maria s nápisem Panno Maria, neopouštěj nás" váží 300 kg. Z dřívější doby pochází umíráček. V roce 2000 bylo ke kostelu vybudováno nové schodiště a roku 2011 byl kostel opraven.

  • Fara, jednopatrová stavba z roku 1914. Nad vchodem je malba Ježíše od malíře Jano Köhlera.
  • Škola z roku 1900. Dnes je zde umístěn první stupeň základní školy, mateřská škola a pošta.
  • Kaplička v Kučích byla dle pověsti postavena na počátku 19. století.
  • Socha sv. Jana Nepomuckého byla v 60. letech 20. století odstraněna a v roce 2005 opět vrácena na původní místo.
  • Betlém zakoupený Marií Šperkovou v roce 1910.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131. V letech 2006-2010 působil jako starosta Vítězslav Roštínský, od roku 2010 tuto funkci vykonává Václav Tvrdý.


Oficiální web obec Lovčice:
www.lovcice.cz

PSČ Lovčice: 696 39