Nechvalín

obec, 349 obyvatel k 1.1.2014, 4,23 km2
znak Nechvalín
Nechvalín

Pamětihodnosti

  • Kaple sv. Kateřiny z roku 1891
  • Na severozápadním okraji na ostrohu tvrziště s příkopem, pozůstatek středověké tvrze ze 14. stol. zpustlé za třicetileté války, archeologické naleziště.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261.


Oficiální web obec Nechvalín:
www.nechvalin.cz

PSČ Nechvalín: 696 31

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí