znak Bukovany
Bukovany

Pamětihodnosti

  • Kaple Jana Pavla II.
  • Kaplička U svaté Anny
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Bukovanský mlýn
  • Škola T.G. Masaryka.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1201.

Místní mecenáš Josef Kouřil, který v minulosti obchodoval s máslem a potravinami a aktuálně je majitelem výrobny hraček Wiki Kyjov, vybudoval v obci repliku historického mlýna a ač sám není praktikujícím katolíkem, stal se v roce 2013 hlavním investorem nové kaple, na kterou se předtím ve veřejné sbírce podařilo vybrat jen 530 tisíc korun. Na podnět arcibiskupa Jana Graubnera má být zasvěcena Janu Pavlu II. namísto svatému Martinu, jak bylo zamýšleno původně. Kapli chce Kouřil věnovat buď římskokatolické církvi nebo obci, ve správě ji má mít římskokatolická církev, avšak má sloužit i nekatolickým církvím a ke koncertům či výstavám. Moderní kapli s půdorysem tvaru vejce navrhl architekt Jaroslav Vlach.


Oficiální web obec Bukovany:
www.obecbukovany.cz

PSČ Bukovany: 696 31